Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa)

Panel logowania PANDa

Nasza firma otrzymała dofinansowanie dla Projektu PANDa, złożonego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).

Celem projektu jest opracowanie  i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).

Platforma cyfrowa PANDa ma być źródłem aktualnej i niepodważalnej informacji o natężeniach deszczów miarodajnych, do projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.

Projekt zakłada przygotowanie zbiorczej bazy danych o opadach w wysokiej rozdzielczości czasowej, a następnie jej analizę statystyczną w celu ustalenia natężeń deszczów miarodajnych do projektowania dla wszystkich 919 miast Polski. Uzyskane wartości natężeń deszczów posłużą do opracowania internetowego kalkulatora natężeń deszczów miarodajnych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB).logo_imgw

Wartość projektu: 4 996 744,34 zł

Wielkość dofinansowania: 3 303 523,40 zł

15 grudnia 2016

Postęp prac nad projektem – Listopad 2016

W listopadzie zakończono pracę nad digitalizacją danych z pasków pluwiograficznych z 9 stacji pomiarowych z różnych okresów czasowych. Ponadto dokonywano weryfikacji danych z automatycznych urządzeń cyfrowych  z lat 2006-2015 ze ...

WIĘCEJ
2 listopada 2016

Postęp prac nad projektem – Październik 2016

Październik był miesiącem, w którym dokonano digitalizacji danych z 4 stacji pomiarowych. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja danych generowanych automatycznie z urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB.

WIĘCEJ