Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

Opłaty za wody opadowe i roztopowe

Przegląd stawek za wody opadowe w miastach i gminach Polski
Osoby zainteresowane poznaniem mechanizmu pobierania opłat za wody opadowe zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Mechanizmy finansowe gospodarowania wodami opadowymi w miastach” autorstwa dr inż. Ewy Burszta-Adamiak.
Jeżel posiadasz informacje dotyczące opłat za wody opadowe i roztopowe gmin oraz miast, których nie znalazłeś w naszej bazie, poinformuj nas wysyłając wiadomość e-mail
na adres: informacja@retencja.pl
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa A – powierzchnie terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Cena netto w zł za 1 m2 na m-c: 0,08

Okres obowiązywania taryfy:
2016-07-01 do 2017-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Grupa I – z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, tj.: dróg i ulic krajowych, wojewódzkich oraz pasów drogowych i parkingów przy tych ulicach, parkingów i ciągów komunikacyjnych przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatok autobusowych, baz transportowych, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych.: 6,73 zł netto/m3
 • Grupa II – z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni będących drogami gminnymi i powiatowymi oraz podjazdami, placami, parkingami i chodnikami przy tych ulicach oraz innymi parkingami i ciągami komunikacyjnymi nie wymienionymi w grupie I.: 6,73 zł netto/m3
Okres obowiązywania taryfy:
2015-10-31 do 2016-10-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 5,18 zł netto/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Gospodarstwa domowe: 4,14 zł netto/m2 na rok
 • Pozostali odbiorcy: 7,06 zł netto/m2 na rok
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorca korzystający z usług zbiorowego odprowadzania ścieków odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe siecią kanalizacji deszczowej: 3,10 zł netto/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe: 1,52 zł netto/m3 na rok
 • Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej: 1,12 zł netto/m3 na rok
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Gospodarstwa domowe: 4,14 zł netto/m2 na rok
 • Pozostali odbiorcy: 7,06 zł netto/m2 na rok
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Gospodarstwa domowe: 1 zł netto opłata stała (abonament) za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe
 • Przemysł i pozostali odbiorcy: 0,09 zł netto/m2
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • K1 – gospodarstwa domowe na podstawie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego : 6,16zł netto/m3 + opłata abonamentowa 6,69 zł
 • K2 – gospodarstwa domowe na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody: 6,16 zł netto/m3 + opłata abonamentowa 5,24 zł
 • K3 – gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym: 6,16 zł netto/m3 + opłata abonamentowa 3,54 zł
 • K4 – pozostali Odbiorcy na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego: 6,88 zł netto/m3 + opłata abonamentowa 6,69 zł
 • K5 – pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody: 7,85 zł netto/m3  + stawka netto opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy : 4,85 zł
 • K6 – pozostali Odbiorcy – osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym: 6,88 zł netto/m3 + opłata abonamentowa 3,54 zł
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

KD – odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej.

Cena netto zł/m2/miesiąc: 0,13

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 1,65 zł netto/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązujące taryfy z roku 2015.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Podmioty odprowadzające do kanalizacji miejskiej mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych, lub mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych.

Grupa K: cena za 1 m3 wynosi 4,24 zł + VAT

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Dostawcy z pow. zanieczyszczonej o trw. nawierzchni tj. dróg i ulic:

 • grupa SO cena za odebrane ścieki netto 5,28 z VAT 5,70 zł/ m3
 • grupa SOI cena za odebrane ścieki netto 4,45 z VAT 4,81 zł/ m3
 • grupa SOII cena za odebrane ścieki netto 3,52 z VAT 3,80 zł/ m3
 • grupa SOIII cena za odebrane ścieki netto 2,94 z VAT 3,18 zł/ m3
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, dla wszystkich grup cena netto: 6.04 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-06-01 do 2017-05-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena jednostkowa 1m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki – wody opadowe lub roztopowe poprzez kanalizację deszczową do kanalizacji ogólnospławnej

Wszyscy odbiorcy: 0,17 zł/ m2 / m-c

Okres obowiązywania taryfy:
2016-02-01 do 2017-01-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Grupa I: 0,17 zł netto/m2 na miesiąc
 • Grupa II: 0,26 zł netto/mna miesiąc
 • Grupa III: 0,15 zł netto/m2 na miesiąc
 • Grupa IV-V: 0,11 zł netto/m2 na miesiąc
Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Gospodarstwa domowe: 4,14 zł netto/m2 na rok
 • Pozostali odbiorcy: 7,06 zł netto/m2 na rok
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Ścieki opadowe i roztopowe grupa OŚ5 cena netto 3,66 zł /m3.

Stawka opłaty abonamentowej netto w zł / odbiorcę/ m-c: 0,00

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 2,93 zł netto/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2015-07-30 do 2016-07-29
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych Stawka brutto (8% VAT): 0.12 zł/m2 powierzchni/m-c

Grupa II – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km²: 0.10 zł/m2 powierzchni/m-c

Grupa III – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej: 0.10 zł/m2 powierzchni/m-c

Grupa IV – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parking o nawierzchni nieszczelnej (gruntowej i żużlowej) : 0.10 zł/m2 powierzchni/m-c

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – stawka opłaty za ścieki – 0,33 zł/m2 na m-c

Grupa 2 – stawka opłaty za ścieki – 0,25 zł/m2 na m-c

Grupa 3 – stawka opłaty za ścieki – 0,08 zł/m2 na m-c

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2016-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni – za 1m2 nawierzchni na miesiąc netto : 0,05 zł

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową, zgodnie z wnioskiem z dnia 22 października 2015 r. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, stanowiącym załącznik do uchwały, w wysokości netto 2,95 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Zarządcy dróg odprowadzający wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej administrowanej przez PGKiM: 3,31 zł netto/m3
 • Zarządcy dróg odprowadzający wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej będącej własnością PGKiM: 23,25 zł netto/m3

Przedłużenie obowiązujących taryf do 31.12.2016 r.

Okres obowiązywania taryfy:
2015-04-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfowa grupa odbiorców: Dostawcy odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową

Wyszczególnienie : cena netto za 1m3 odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową: 6,82 zł

Okres obowiązywania taryfy:
2016-11-01 do 2016-10-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena dla wszystkich taryfowych grup odbiorców netto: 0.12 zł/m2/miesiąc

Okres obowiązywania taryfy:
2016-07-01 do 2017-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfowa grupa odbiorców usług: Zakłady i instytucje (pozostali odbiorcy) odprowadzający wody opadowe lub roztopowe do kanalizacji.

Cena netto w zł za 1 m2 na m-c : 0.05zł

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfy za odbiór ścieków deszczowych.

Cena netto za 1 m3: 6,30 zł.

Opłata abonamentowa netto: 4.00 zł/odb./m-c

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych: 1m2/m-c

Okres obowiązywania taryfy:
2016-06-01 do 2017-05-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa taryfowa III – zarządcy dróg i innych powierzchni utwardzonych, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową. Cena netto 0,17 zł/m2/miesiąc

Okres obowiązywania taryfy:
2016-06-01 do 2017-05-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłużenie obowiązujących taryf do 31.03.2017r.

Grupa III cena netto wód deszczowych: 1,70 (zł/m2/rok)

Okres obowiązywania taryfy:
2015-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorcy odprowadzający z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni: 1,20 zł netto/m2 na rok

 

Uchwała obecnie obowiązuje.

Okres obowiązywania taryfy:
2013-01-01 do 2014-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfowa grupa odbiorców: Gospodarstwa domowe odbiorcy przemysłowi i poza przemysłowi.

Cena netto 0,84 zł/m2/rok lub 0,07 zł/m2/m-c.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Podmioty odprowadzające wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej: 0,09 zł netto/m2 na miesiąc

Okres obowiązywania taryfy:
2015-10-01 do 2016-09-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z gospodarstw domowych (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) cena netto 4,67 zł/m3 lub stawka abonamentowa: cena netto 3,30 zł/odbiorcę/m-c.

Grupa 2 pozostali odbiorcy usług odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych: cena netto 4,67 zł/m3 lub stawka abonamentowa: cena netto 13.80 zł/odbiorcę/m-c.

Okres obowiązywania taryfy:
2015-11-01 do 2016-10-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I zarządcy dróg, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty instytucjonalne wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

1/ Drogi chodniki bitumiczne cena netto 0,65 zł/m2/rok.

2/ bruki kamienne, klinkierowe i betonowe cena netto 0,55 zł/m2/rok.

3/ bruki kamienne, klinkierowe i betonowe lecz bez zalanych spoin cena netto 0,45 zł/m2/rok. 4/ bruki inne niż kamienne, klinkierowe i betonowe bez zalanych spoin cena netto 0,35 zł/m2/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2015-10-01 do 2016-09-20
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 4 ścieki deszczowe cena netto 2,14 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych w zł za 1m3 /rok.

Cena netto: 2,70 zł

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Ścieki komunalne – opłaty netto 5,18 zł/m3.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy usług: 3,89 zł netto/m3

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 cena netto usługi odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych 2,51 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 0,09 zł/m2/m-c (netto)

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 0,27 zł netto/m2 na miesiąc

Okres obowiązywania taryfy:
2015-07-01 do 2016-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wody opadowe – pozostali odbiorcy – 1,95 zł/m2 powierzchni/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorcy przemysłowi wody uzdatnionej Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków opadowych 2,68 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Odprowadzanie ścieków z powierzchni trwałej należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym: 5,20 zł netto/m3
 • Odprowadzanie ścieków z powierzchni trwałej należących do nieruchomości sakralnych, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek strefy budżetowej, organizacji społecznych: 5,20 zł netto/m3
 • Odprowadzanie ścieków z powierzchni trwałej należących do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk: 5,20 zł netto/m3
Okres obowiązywania taryfy:
2015-04-01 do 2016-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I Cena netto 5,72 zł/m3

Grupa II cena netto 5,13 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa II Ścieki opadowo-roztopowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej cena netto 1,81 zł/m3.

Grupa III Ścieki opadowo-roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej cena netto 3,12 zł/m3.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 Tereny przemysłowe, składowe lub baz transportowych cena netto 1,12 zł/m2/rok.

Grupa 2 Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych cena netto 0,94 zł/m2/rok.

Grupa 3 Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 os/km2 cena netto 0,92 zł/m2/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa taryfowa 1D stawka za 1m3 odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych w wysokości 2,79 zł ( w tym VAT).

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie 1m3 ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. w wysokości 3,96 zł/m3 /miesiąc.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla wszystkich odbiorców usług wynosi netto 3,00 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy dostawcy – osoby fizyczne i osoby prawne wprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej cena netto 8,27 za 1m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I cena netto 5,27 zł/m3

Grupa II cena netto 5,27 zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej (dotyczy grupy I i II) cena netto 3,32 zł/m3/za okres obliczeniowy.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-07-01 do 2017-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 2 opadowe i roztopowe cena brutto 7,42 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – odbiorcy posiadający tereny składowe, przemysłowe i bazy transportowe oraz drogi i parkingi oraz inne powierzchnie utwardzone, cena netto 2,69 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe: 5,11 zł netto/m3
 • Stawka opłaty abonamentowej: 49,68 zł netto za miesiąc

 

Okres obowiązywania taryfy:
2015-07-01 do 2016-06-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena netto za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych wynosi 9,55 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I – powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Cena netto 0,16 zł/m2/m-c

Okres obowiązywania taryfy:
2015-09-01 do 2016-08-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa A- powierzchnie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Cena netto 5,90 zł/m3/m-c.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I – Odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową będącą w posiadaniu Przedsiębiorstwa z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Cena netto 8,04 zł/m3/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata zmienna wynosi 5,19 zł/m3

Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc ( każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę) a) za rozliczenie 4,08 zł/odb./m-c.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci deszczowych: 0,05 zł netto/m2 na miesiąc

Okres obowiązywania taryfy:
2015-04-15 do 2016-04-14
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla wszystkich odbiorców – cena netto 2,28 zł/m2/rok

Okres obowiązywania taryfy:
2015-11-01 do 2016-10-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa VII cena netto 2,37 zł/m2/rok.

Grupa VIII cena netto 1,41 zł/m2/rok.

Grupa IX cena netto 0 zł/m2/rok

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – Dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, cenna netto 5,20 zł/m3

Grupa 2 – Dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni terenów przemysłowych, składowych oraz baz transportowych, cena netto 5,72 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – Powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych i innych z wyłączeniem powierzchni dachów.

Cena netto wynosi 2.06 zł/m3

Grupa 2 – Powierzchnie terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.

Cena netto wynosi 2,89 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 na rok za 1m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej wynosi netto 2,26 zł.

Grupa 2 na rok za 1 m2 powierzchni terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych wynosi netto 1,65 zł

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla wszystkich odbiorców wynosi: 4,62 zł/1m3/rok netto

Okres obowiązywania taryfy:
2016-02-01 do 2017-10-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przyjmowanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z powierzchni o trwałej nawierzchni wynosi netto 0,65 zł/m2/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa za wody opadowe lub roztopowe wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni dla wszystkich odbiorców wynosi 1,12 zł/m2.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Gospodarstwa domowe: 4,14 zł netto/m2na rok
 • Pozostali odbiorcy: 7,06 zł netto/m2 na rok
Okres obowiązywania taryfy:
2016-01-01 do 2016-12-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena netto dla każdej grupy odbiorców wynosi 0,13 zł/m2/m-c.

Okres obowiązywania taryfy:
2015-08-07 do 2016-08-06
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena netto dla wszystkich odbiorców wynosi 1,47 zł/m3

Okres obowiązywania taryfy:
2016-03-01 do 2017-02-28
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji:

1)     dla gospodarstw domowych – 7,51 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji,

2)     dla pozostałych odbiorców – 7,49 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

Okres obowiązywania taryfy:
2015-09-01 do 2016-08-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I – dostawcy ścieków z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych cena netto wynosi 0,52 zł/m2/rok.

Grupa II – Dostawcy ścieków z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni cena netto wynosi 0,31 zł/m2/rok.

Okres obowiązywania taryfy:
2016-04-01 do 2017-03-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 1. Z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych cena netto wynosi 0,17 zł/m2/m-c.
 2. Z powierzchni terenów pozostałych cena netto wynosi 0,13 zł/m2/m-c.
Okres obowiązywania taryfy:
2016-02-01 do 2017-01-31
Opłaty za wody opadowe i roztopowe:
 • Grupa I: 0,17 zł netto/m2 na miesiąc
 • Grupa II: 0,26 zł netto/m2 na miesiąc
 • Grupa III: 0,15 zł netto/m2 na miesiąc
 • Grupa IV-V: 0,11 zł netto/m2 na miesiąc

 

Okres obowiązywania taryfy:
2016-05-01 do 2017-04-30