Jak oceniasz
nasz sklep?
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Logo

Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa)

Panel logowania PANDa

Nasza firma otrzymała dofinansowanie dla Projektu PANDa, złożonego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).

Celem projektu jest opracowanie  i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).

Platforma cyfrowa PANDa ma być źródłem aktualnej i niepodważalnej informacji o natężeniach deszczów miarodajnych, do projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.

Projekt zakłada przygotowanie zbiorczej bazy danych o opadach w wysokiej rozdzielczości czasowej, a następnie jej analizę statystyczną w celu ustalenia natężeń deszczów miarodajnych do projektowania dla wszystkich 919 miast Polski. Uzyskane wartości natężeń deszczów posłużą do opracowania internetowego kalkulatora natężeń deszczów miarodajnych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB).logo_imgw

Wartość projektu: 4 996 744,34 zł

Wielkość dofinansowania: 3 303 523,40 zł

3 lipca 2017

Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu

Po weryfikacji danych przekazanych 28 kwietnia 2017, otrzymaniu przygotowanego przez  koordynatora projektu ze strony IMGW-PIB podsumowania końcowego całości I etapu i w konsekwencji podpisaniu końcowego protokołu zdawczo odbiorczego oficjalnie zakończyliśmy I ...

WIĘCEJ