Kalkulatory

Oszacuj

Kalkulator Natężeń Deszczów Miarodajnych

Zatrzymaj

Kalkulator Doboru Zbiornika wg Wytycznych DWA-A-117

Wykorzystaj

Dobór pojemności zbiornika na wodę deszczową wg normy DIN1989-1:2001-10

Termin retencja może być rozumiany bardzo szeroko. Nie chcemy tego kwestionować i zdajemy sobie sprawę z faktu, że trudno będzie w naszym kraju rozwiązać problemy retencji wód opadowych, zwłaszcza na terenach miejskich w perspektywie miesięcy lub pojedynczych lat. Potrzebne są w tym zakresie liczne inwestycje, które zdecydowanie powinna poprzedzić szeroko zakrojona kampania informacyjna zmierzająca do lepszego zrozumienia wagi problemu wśród decydentów. Nie mniej koniecznym jest unowocześnienie krajowego warsztatu projektowania, modelowania i eksploatacji systemów odwodnienia i retencjonowania wód opadowych.