Retencja.pl – Kalkulator Doboru Zbiornika wg Wytycznych DWA-A-117

Zatrzymaj

  • Kalkulator doboru zbiornika wg wytycznych
    DWA-A 117
  • Wygeneruj PDF z obliczeniami

(dla zlewni skanalizowanej ≤200 ha lub systemów o czasie przepływu ≤15 min)

Oblicz powierzchnię zredukowaną przy użyciu poniższej tabeli Rozwiń tabelę współczynniku spływu
Lp. Typ powierzchni A Powierzchnia A [ha] Powierzchnia A [m2] Współczynnik spływu ψ   rozwiń Powierzchnia zredukowana Au [m2] Powierzchnia zredukowana Au [ha]
DODAJ WIERSZ

Dane dotyczące zbiornika retencyjnego:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wprowadzonych danych, dla uzyskania dokumentów podsumowujących dokonane przeze mnie obliczenia, które otrzymam w postaci plików w formacie PDF, na podany adres e-mail.