Oszacuj

 • Kalkulator Natężeń Deszczów Miarodajnych
 • Kalkulator doboru zbiornika wg wytycznych DWA-A 117
 • Wygeneruj PDF z obliczeniami

  Obliczenia dla zlewni skanalizowanej ≤200 ha lub systemów o czasie przepływu ≤15 min

  Oblicz powierzchnię zredukowaną przy użyciu poniższej tabeli

  Rozwiń tabelę współczynniku spływu
  Lp. Typ powierzchni A Powierzchnia A [ha] Powierzchnia A [m2] Współczynnik spływu ψ   rozwiń Powierzchnia zredukowana Au [m2] Powierzchnia zredukowana Au [ha]
  DODAJ WIERSZ

  Dane dotyczące zbiornika retencyjnego:

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wprowadzonych danych, dla uzyskania dokumentów podsumowujących dokonane przeze mnie obliczenia, które otrzymam w postaci plików w formacie PDF, na podany adres e-mail.