Opłaty

Prezentujemy Państwu przegląd stawek za wody opadowe w miastach i gminach Polski. Dokładamy wszelkich starań, aby strona ta dostarczała aktualnych i rzetelnych informacji na temat obowiązujących opłat.

 

Jeżeli natomiast posiadają Państwo informacje dotyczące opłat za wody opadowe i roztopowe, których nie ma w naszej bazie, prosimy o przesłanie sugestii, bądź uwag na adres:  informacja@retencja.pl

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa A – powierzchnie terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Cena netto w zł za 1 m2 na m-c: 0,10

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 30/06/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa I – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, tj.: dróg i ulic krajowych, wojewódzkich oraz pasów drogowych i parkingów przy tych ulicach, parkingów i ciągów komunikacyjnych przy sklepach wielko powierzchniowych, zatok autobusowych, baz transportowych, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych. :  6,73zł netto/m3
 • Grupa II – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej będących drogami gminnymi i powiatowymi oraz podjazdami, placami, parkingami i chodnikami przy tych ulicach oraz innymi parkingami i ciągami komunikacyjnymi nie wymienionymi w grupie I.: 6,73zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/11/2016 do 31/10/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – Wszyscy odbiorcy. : 5,18 zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1- Gospodarstwa domowe. : 4,14 zł netto/m2 (na rok)
 • Grupa 2- Pozostali odbiorcy.:  7,06zł netto/m2 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 (D1)- Gospodarstwa domowe. Cena ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej . : 3,10 zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 30/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe . : 1,52 zł netto/m3  (na rok)
Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej . : 1,12 zł netto/m(na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1- Gospodarstwa domowe. : 4,14 zł netto/m2 (na rok)
 • Grupa 2- Pozostali odbiorcy.:  7,06zł netto/m2 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenie przemysłowym, składowym lub baz transportowych. Cena za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe. :  0,10 zł netto/m2  pow.  (na miesiąc)

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • K1 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.: 6,11zł netto/m3
 • K2 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody.:  6,11zł netto/m3
 • K3 – gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.:  6,11zł netto/m3
 • K4 – pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.:  7,11zł netto/m3
 • K5 – pozostali Odbiorcy, w tym odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody.:  7,11zł netto/m3
 • K6 – pozostali Odbiorcy – osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym.:  7,11zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

KD – odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej. :  0,13 zł netto/m2  pow.  (na miesiąc)

Okres obowiazywania taryfy:

24/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1- Wszyscy odbiorcy. : 1,79 zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązujące taryfy z roku 2015.

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa K- Podmioty odprowadzające do kanalizacji miejskiej mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych lub mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych. : 4,20 zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Dostawcy z pow. zanieczyszczonej o trw. nawierzchni tj. dróg i ulic:

 • Grupa SOII – dostawcy ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni tj.: dróg i ulic osiedlowych oraz wewnętrznych, chodników osiedlowych przy drogach osiedlowych, parkingów osiedlowych, placów, parkingów oraz dróg i innych powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni towarzyszących obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym.:  3,16zł/m3(miesiąc)
 • Grupa SOIII – dostawcy ścieków z pozostałych powierzchni zanieczyszczonych niezdefiniowanych w grupach SO II.: 2,98 zł/m3(miesiąc)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, dla wszystkich grup cena netto: 6.04 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/06/2016 do 31/01/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena jednostkowa 1m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki – wody opadowe lub roztopowe poprzez kanalizację deszczową do kanalizacji ogólnospławnej

Wszyscy odbiorcy: 0,17 zł/ m2 / m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/02/2016 do 31/01/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa I– odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe dosystemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych. Cena netto:  0,17 zł./m2  (na miesiąc) / 2,59 zł./m3 (na rok)
 • Grupa II – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych, którymi włada Miasto Żory. Cena netto:  0,26 zł./m2  (na miesiąc) / 3,96 zł./m3 (na rok)
 • Grupa III – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych, które są we władaniu podmiotów lub osób innych niż Miasto Żory. Cena netto:  0,15 zł./m2  (na miesiąc) / 2,28 zł./m3 (na rok)
 • Grupa IV – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni nie wymienionych w grupie I, II, III w tym również z budynków i budowli z wyjątkiem budynków i budowli o których mowa w grupie V. Cena netto:  0,11 zł./m2  (na miesiąc) / 1,68 zł./m3 (na rok)
 • Grupa V – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych. Cena netto:  0,11 zł./m2  (na miesiąc) / 1,68 zł./m3 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 31/01/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1- Gospodarstwa domowe. : 4,14 zł netto/m2 (na rok)
 • Grupa 2- Pozostali odbiorcy.:  7,06zł netto/m2 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Ścieki opadowe i roztopowe grupa OŚ5 cena netto 3,66 zł /m3.

Stawka opłaty abonamentowej netto w zł / odbiorcę/ m-c: 0,00

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy – cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.: 2,82 zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa I – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych. Stawka brutto (8% VAT): 0.12 zł/m2 powierzchni/m-c
 • Grupa II – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km². Stawka brutto (8% VAT): 0.10 zł/m2 powierzchni/m-c
 • Grupa III – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenie przemysłowym, składowym lub baz transportowych. Stawka brutto (8% VAT):  0.10 zł/m2 powierzchni/m-c
 • Grupa IV – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni dróg i parking o nawierzchni nieszczelnej (gruntowej i żużlowej). Stawka brutto (8% VAT): 0.10 zł/m2 powierzchni/m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – stawka opłaty za ścieki – 0,33 zł/m2 (na miesiąc)

Grupa 2 – stawka opłaty za ścieki – 0,25 zł/m2 (na miesiąc)

Grupa 3 – stawka opłaty za ścieki – 0,08 zł/m2 (na miesiąc)

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 30/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 0,07 zł netto/m2 pow. (na miesiąc)

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 30/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową, zgodnie z wnioskiem z dnia 22 października 2015 r. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, stanowiącym załącznik do uchwały, w wysokości netto 2,95 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 3 (Ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji. Ilość ścieków opadowych i roztopowych określa się wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie umowy) – cena usługi odprowadzania ścieków 5,83 zł/m3
 • Grupa 4 (Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją administrowaną przez PGKiM Sp. z o.o. Ilość ścieków określa się wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie umowy.) – cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o. 3,40 zł/m3
 • Grupa 5 (Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją administrowaną przez PGKiM Sp. z o.o. Ilość ścieków określa się wg wskazań urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie umowy.) -cena usługi odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji będącej własnością PGKiM Sp. z o.o. 22,58 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Dostawcy odprowadzający ścieki wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową. Cena brutto: 7,37zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/11/2016 do 31/10/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena dla wszystkich taryfowych grup odbiorców netto: 0.12 zł/m2/miesiąc

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2016 do 30/06/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorcy odprowadzający wody opadowe lub roztopowe do kanalizacji. Cena netto: 0,05zł/m2 na miesiąc

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Za wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych. Cena brutto za 1m 2 /m-c   0,16 zł

Okres obowiazywania taryfy:

01/06/2017 do 31/05/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfy za odbiór ścieków deszczowych.

Cena netto za 1 m3: 6,30 zł.

Opłata abonamentowa netto: 4.00 zł/odb./m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa taryfowa III – zarządcy dróg i innych powierzchni utwardzonych, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową. Cena netto 0,17 zł/m2/miesiąc

Okres obowiazywania taryfy:

01/06/2016 do 31/05/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa III- cena ścieków deszczowych- cena brutto: 1,84 zł/m2/rok

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf.

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2016 do 30/04/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorcy odprowadzający z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni: 1,20 zł netto/m2 na rok

 

Uchwała obecnie obowiązuje.

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2013 do 30/06/2014

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfowa grupa odbiorców: Gospodarstwa domowe odbiorcy przemysłowi i poza przemysłowi.

Cena netto 0,84 zł/m2/rok lub 0,07 zł/m2/m-c.

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Podmioty odprowadzające wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej: 0,09 zł netto/m2 na miesiąc

Okres obowiazywania taryfy:

01/10/2015 do 30/09/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z gospodarstw domowych (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) cena netto 4,67 zł/m3 lub stawka abonamentowa: cena netto 3,30 zł/odbiorcę/m-c.

Grupa 2 pozostali odbiorcy usług odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych: cena netto 4,67 zł/m3 lub stawka abonamentowa: cena netto 13.80 zł/odbiorcę/m-c.

Okres obowiazywania taryfy:

01/11/2015 do 31/10/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I zarządcy dróg, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty instytucjonalne wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

1/ Drogi chodniki bitumiczne cena netto 0,65 zł/m2/rok.

2/ bruki kamienne, klinkierowe i betonowe cena netto 0,55 zł/m2/rok.

3/ bruki kamienne, klinkierowe i betonowe lecz bez zalanych spoin cena netto 0,45 zł/m2/rok. 4/ bruki inne niż kamienne, klinkierowe i betonowe bez zalanych spoin cena netto 0,35 zł/m2/rok.

Okres obowiazywania taryfy:

01/10/2015 do 20/09/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 4 ścieki deszczowe cena netto 2,14 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata za odprowadzanie ścieków opadowych lub   roztopowych. Cena brutto:  2,92zł/m3 na rok

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 01/09/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • D1-odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych, składowych oraz baz transportowych. Cena: 3,52 zł brutto/m3
 • D2-odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej Cena: 3,08 zł brutto/m3
 • D3-odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z parkingów o nawierzchni nieszczelnej o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów Cena: 3,15 zł brutto/m3
 • D4-odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z innych powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Cena: 3,00 zł brutto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1 – odbiorcy w budownictwie jednorodzinnym rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.  Cena brutto: 0,51zł/m3/m-c
 • Grupa 2 – odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o zakresie przepustowości urządzeń do Qn ≤ 2,5. Cena brutto: 0,51zł/m3/m-c
 • Grupa 3 – odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o zakresie przepustowości urządzeń do Qn 3,5 – 6. Cena brutto: 1,03zł/m3/m-c
 • Grupa 4 – odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o zakresie przepustowości urządzeń  Qn 10-15. Cena brutto: 2,57zł/m3/m-c
 • Grupa 5 – odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego Qn>15. Cena brutto: 10,27zł/m3/m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy usług. Cena brutto: 3,88 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 cena netto usługi odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych 2,71 zł brutto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Cena za m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do kanalizacji deszczowej – cena brutto:  0,09 zł/m2/m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy odbiorcy: 0,27 zł netto/m2 na miesiąc

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2015 do 30/06/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 7 – Wody opadowe – dostawcy pozostali. Cena brutto:  2,12 zł

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 30/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i deszczowych. Cena brutto:  0,26 zł/m2/m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej:

 • Grupa I – cena netto: 5,38 zł/m3
 • Grupa II – cena netto: 5,38 zł/m3
 • Grupa III – cena netto: 5,38 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa I – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w grupie II.   cena: 5,86 zł/m3
 • Grupa II – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną.   cena: 5,13 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa II – ścieki opadowo-roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Cena netto: 3,52 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe: 1,12 zł netto/m(na rok)

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej, w tym położone na terenach przemysłowych: 0,94 zł netto/m(na rok)

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej  położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300os/km2: 0,92 zł netto/m(na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Wszyscy odbiorcy usług- cena netto: 3,18 zł/ m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie 1m3 ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. w wysokości 3,96 zł/m3 /miesiąc.

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla wszystkich odbiorców usług wynosi netto 3,00 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wszyscy dostawcy- osoby fizyczne i osoby prawne wprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej. Cena netto:  8,27 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa II – obejmuje ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych zakwalifikowane jako ścieki komunalne odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. Cena netto.:  3,00zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/07/2017 do 30/06/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 2: ścieki opadowe i roztopowe – stała opłata abonamentowa: 6,87zł netto/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Stawka opłat za 1 m3 odprowadzanych ścieków roztopowych i opadowych

Grupa 1- podmioty gospodarcze. Cena netto: 2,54zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 7 – Odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe.  Cena usługi odprowadzania ścieków. Cena netto.: 6,71 zł/m3

 

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I – Cena za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych. Cena netto: 12,44  zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 30/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Cena netto: 0,14 zł/m2/ m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/09/2016 do 31/08/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa II – ścieki opadowo-roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Cena netto: 3,52 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Odbiorcy odprowadzający ścieki – wody opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową będącą w posiadaniu Przedsiębiorstwa z powierzchni zanieczyszczanych o trwałej nawierzchni. Cena za odprowadzone ścieki – wody opadowe i roztopowe. Cena netto: 9,84 zł/m3 (rocznie)

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Opłata zmienna wynosi 5,19 zł/m3

Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc ( każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę) a) za rozliczenie 4,08 zł/odb./m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 9 – Cena za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych. Cena za 1 m² powierzchni zanieczyszczonej miesięcznie. Cena netto: 0,06 zł/1m²/miesięcznie

Okres obowiazywania taryfy:

15/04/2017 do 14/04/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa przedłużona.

Taryfa dla wszystkich odbiorców – cena netto 2,28 zł/m2/rok

Okres obowiazywania taryfy:

01/11/2016 do 31/10/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa VII- odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych. Cena netto: 2,40 zł/m2/rok
 • Grupa VIII- odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych. Cena netto: 1,43 zł/m2/rok
 • Grupa IX- odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingów o powierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub w bazach transportowych. Cena netto: 0 zł/m2/rok

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa 1 – Dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, cenna netto 5,20 zł/m3

Grupa 2 – Dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni terenów przemysłowych, składowych oraz baz transportowych, cena netto 5,72 zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2016 do 31/12/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1 – Powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych i innych z wyłączeniem powierzchni dachów. Cena netto wynosi 2.06 zł/m3
 • Grupa 2 – Powierzchnie terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych. Cena netto wynosi 2,89 zł/m

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa 1 – Tereny przemysłowe i składowe. Cena netto: 1,65zł./m2 pow. (na rok)
 • Grupa 2 – Drogi, chodniki, place, parkingi i inne tereny o nawierzchni szczelnej. Cena netto: 2,26 zł/ m2 pow. (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2017 do 31/03/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa dla wszystkich odbiorców wynosi: 4,62 zł/1m3/rok netto

Okres obowiazywania taryfy:

01/02/2016 do 31/10/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Przyjmowanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z powierzchni o trwałej nawierzchni. Cena netto: 0,65zł/m2 powierzchni o trwałej nawierzchni (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Taryfa za wody opadowe lub roztopowe wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni dla wszystkich grup odbiorców. Cena brutto: 1,12zł/m2 powierzchni, z której odprowadzane są ścieki.

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Wysokość cen za 1m2/rok powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe

 • Grupa 1 – Gospodarstwa domowe: 4,14 zł netto/m2 (na rok)
 • Grupa 2 – Pozostali odbiorcy: 7,06zł netto/m2 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Cena netto dla każdej grupy odbiorców wynosi 0,13 zł/m2/m-c.

Okres obowiazywania taryfy:

07/08/2015 do 06/08/2016

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 1. Cena dla odbiorców rozliczanych za ilość ścieków. Cena netto: 6,82 zł/m3
 2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
  a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (za utrzymanie w gotowości do świadczenia urządzeń kanalizacyjnych, za jednostkę usługi odczytu urządzenia pomiarowego, za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków). Cena netto: 6,86 zł/odb./m3
 3. cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego. Cena netto: 6,62 zł/jednostka pomiarowa/rok
 4. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
  a) dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o wskazania urządzenia (za utrzymanie w gotowości do świadczenia urządzeń kanalizacyjnych, za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków) urządzenia pomiarowego, za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków). Cena netto: 5,31 zł/odb./m-c

Okres obowiazywania taryfy:

01/01/2017 do 31/12/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

DWO – Wszyscy odbiorcy. Cena netto: 1,47zł/m3

Okres obowiazywania taryfy:

01/03/2017 do 28/02/2018

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji:

1)   dla gospodarstw domowych – 7,50 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji,

2)   dla pozostałych odbiorców – 7,48 zł netto za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

Okres obowiazywania taryfy:

01/09/2016 do 31/08/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

Grupa I – dostawcy ścieków z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych cena netto wynosi 0,52 zł/m2/rok.

Grupa II – Dostawcy ścieków z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni cena netto wynosi 0,31 zł/m2/rok.

Okres obowiazywania taryfy:

01/04/2016 do 31/03/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 1. Z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych cena netto wynosi 0,17 zł/m2/m-c.
 2. Z powierzchni terenów pozostałych cena netto wynosi 0,13 zł/m2/m-c.

Okres obowiazywania taryfy:

01/02/2016 do 31/01/2017

Opłaty za wody opadowe i roztopowe:

 • Grupa I – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych. Cena netto: 0,17 zł./m2 (na miesiąc) / 2,59 zł./m3 (na rok)
 • Grupa II – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych, którymi włada Miasto Żory. Cena netto: 0,26 zł./m2 (na miesiąc) / 3,96 zł./m3 (na rok)
 • Grupa III – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych, które są we władaniu podmiotów lub osób innych niż Miasto Żory. Cena netto:  0,15 zł./m2  (na miesiąc) / 2,28 zł./m3 (na rok)
 • Grupa IV – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni nie wymienionych w grupie I, II, III w tym również z budynków i budowli z wyjątkiem budynków i budowli o których mowa w grupie V. Cena netto:  0,11 zł./m2  (na miesiąc) / 1,68 zł./m3 (na rok)
 • Grupa V – odbiorcy usług, którzy odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do systemu kanalizacji z powierzchni dachów budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych oraz instytucji charytatywnych. Cena netto:  0,11 zł./m2  (na miesiąc) / 1,68 zł./m3 (na rok)

Okres obowiazywania taryfy:

01/05/2017 do 31/01/2018