PANDa

Czym jest aplikacja PANDa?

O deszczach wiemy wszystko

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to platforma cyfrowa, która zawiera informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast w Polsce. 

Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach wymaga aktualnych, obiektywnych i niepodważalnych danych opadowych. Dlatego stworzyliśmy kompleksową mapę deszczów w Polsce, zawierającą precyzyjne dane z okresu 30 lat.

PANDa dopasowana do potrzeb miast, firm i projektantów branży wodno-kanalizacyjnej.

Podstawą dla platformy PANDa są aktualne dane opadowe z trzech dekad, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających przyjęte w Polsce standardy pomiarowe. Posiadanie precyzyjnych i rzeczywistych pomiarów umożliwia ocenę przyszłych zagrożeń w danym obszarze oraz zaplanowanie działań prewencyjnych.

Platforma PANDa to także narzędzie niezbędne do nowoczesnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi, dostępne 24/7.

W XXI wieku korzystaj z nowoczesnych metod

Analiza historycznych danych o opadach staje się kluczowa, jeśli:

  • zarządzamy wodami opadowymi w skali miasta lub gminy,
  • projektujemy sieci odwodnieniowe,
  • zajmujemy się prognozowaniem rozmiarów powodzi i innych zagrożeń hydrologicznych.

Dane są podstawą do opracowań technicznych, dlatego należy oprzeć się na pomiarach z wiarygodnego źródła.

PANDa oferuje dane w pełni precyzyjne, obiektywne i niepodważalne. Tym samym zyskuje przewagę nad starymi metodami pomiarowymi (np. opracowany 100 lat temu wzór Błaszczyka, oparty o dane nawet sprzed 180 lat!), które nie odzwierciedlają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń.

Zestawienie narzędzia PANDa z metodą Błaszczyka pokazuje oczywistą przewagę pierwszego systemu. Wzór Błaszczyka posiłkuje się tylko 1 deszczomierzem i uwzględnia czas trwania opadów do 180 min, natomiast cyfrowy model PANDa korzysta aż ze 100 stacji pomiarowych i monitoruje deszcze nawet do 4320 min, dając tym samym efekt glokalizacji. Wykorzystując wzór Błaszczyka godzimy się na pewne ryzyko, bowiem posługuje się on danymi historycznych z nieznanych źródeł. System PANDa bazuje natomiast na obecnych danych z ostatnich 30 lat, gromadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Czym jest PANDa i jaki problem rozwiązuję? 

Pobierz przewodnik dla Projektanta: ebook-atlas-PANDa

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat aplikacji? Skontaktuj się z nami: