WEBINARIUM Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych oraz zbiorników PEHD na platformie WaterFolder.

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych oraz zbiorników PEHD na platformie WaterFolder.

 

 

Webinar poprowadzili dla Państwa przedstawiciele dwóch firm Renata Woźniak-Vecchie z RetencjaPL oraz Paweł Birecki z Uponor Infra.

 

Podczas webinarium odpowiedzieliśmy na pytania: 

 

 • Jakie prace wstępne i koncepcyjne prowadzą do wyboru optymalnej lokalizacji zbiornika retencyjnego?
 • Jakie są sposoby na efektywne i rzetelne opracowywanie danych wejściowych niezbędnych do optymalnego wykorzystania platformy WaterFolder?
 • Jak skutecznie obliczyć retencje i dobór rozwiązania za pomocą kalkulatora zbiorników polietylenowych Weholite?
 • Jak optymalnie wymiarować i dobierać rury grawitacyjne Uponor przy pomocy kalkulatora przewodów grawitacyjnych?

                                    

 

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

                   

Nowości na platformie WaterFolder – kalkulator doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów

Dostarczenie kalkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) dla firmy Meva – Pol.

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kulkulatora doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulator doboru systemów spłukiwania zbiorników retencyjnych i kanałów powstał we współpracy z firmą Meva – Pol. Zbiorniki retencyjne wymagają regularnego usuwania sedymentujących zanieczyszczeń; dotyczy to również kanałów, zwłaszcza tych o małym spadku, prowadzących wody przy zbyt małej prędkości przepływ.  Ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów automatycznego spłukiwania w zbiornikach i prostych urządzeniach spłukujących w kanałach. System automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Ściana oddzielająca komory spiętrzające od reszty zbiornika jest wyposażona w uchylne wrota oraz zawory zwrotne.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

WEBINARIUM Dobór odwodnień dachów – systemy rynnowe oraz systemy podciśnieniowe na platformie WaterFolder.

Sprawne zebranie i odprowadzenie wody opadowej z dachu to gwarancja długoletniego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

W zależności od rodzaju budynku i dachu, można wodę deszczową zebrać w systemy rynnowe lub systemy podciśnieniowe.

 

W takcie prezentacji poruszane były:

 • Założenia dla kalkulatora systemów podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachów,
 • Sposoby wykonywania obliczeń,
 • Sposoby interpretacji wyników,
 • Złożenia dla jakich można wykonać dobór elementów systemów rynnowych,
 • Zasady generowania spersonizowanych wykazów elementów systemu rynnowego.

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

       

                                                

 

 

Webinar poprowadzili:

 

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – Retencja.pl Sp z o.o.

Agnieszka Wrzesińska – Menadżer Produktu Wavin Polska S.A.

Maria Bogacz-Rygas – Menedżer Rynku Wavin Polska S.A.

     

                   

Postęp prac nad projektem: 21 kwietnia – 20 lipca 2022

W okresie pomiędzy 21 kwietnia 2022 a 20 lipca 2022 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

 

 • Przygotowano projekt interfejsu użytkownika platformy WFC.
 • Określono struktury wejścia/wyjścia dla kalkulatorów w ramach WFC.
 • Przygotowano aktualizację kalkulatora zbiorników rurowych pod kątem integracji z innymi narzędziami.
 • Przygotowano aktualizację kalkulatora doboru odwodnień liniowych pod kątem integracji z innymi narzędziami.

WEBINARIUM Retencja w mieście. Od masterplanu do wykorzystania wody opadowej.

Obszary zurbanizowane zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ale to w nich skupia się ponad połowa mieszkańców naszego kraju. To one mają największy udział w emisjach gazów cieplarnianych, wpływają także bezpośrednio (w ich granicach administracyjnych) i pośrednio (poza granicami) na zasoby wody.

 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie wody słodkiej, spowodowane suszami lub nawałnicami, coraz częściej pojawia się temat wykorzystania wody opadowej – na cele sanitarne, PPOŻ czy do podlewania zieleni miejskiej.

 

Wybór najlepszych narzędzi retencjonowania wody opadowej jest wyzwaniem zarówno dla projektantów, jak i inwestorów. Koniecznością jest rozwój systemów deszczowych i budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych czy rozwiązań lokalnej retencji.

Jednak nic się nie wydarzy, jeśli miasto nie będzie posiadało swoistego master planu oraz rozwiązań systemowych umożliwiających skuteczne wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej.

       

                                                

 

 

Webinar poprowadzili:

·    Mariusz Cytowski  z Ecol-Unicon, który podzieli się garścią case study, z których warto czerpać inspiracje, przyjrzy się również przykładom, które się nie sprawdziły oraz wskaże konkretne rozwiązania;

·    Renata Woźniak-Vecchie z RetencjaPL, która wskaże konieczność posiadania masterplanu przy planowaniu skutecznej retencji w mieście.

WEBINARIUM Eksploatacja i inwentaryzacji systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej w aplikacji GIShub.

Eksploatacja i inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej w aplikacji GIShub.

 

Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL po realizacji kilkunastu projektów w obszarze wód opadowych zauważa, że pojawia się problem inwentaryzacji.

Schemat projektów na ogół jest dość podobny: od zebrania danych, przez lokalny model opadów PANDa, modelowanie hydrodynamiczne, po koncepcję rozwiązań, mniej lub bardziej szczegółową, a czasem także projekt budowlany i wykonawczy z pozwoleniami.

 

Za każdym niemal razem gdzieś na początku rozmów z Zamawiającymi (tak przyjęło się nazywać Klientów/Inwestorów na projektach publicznych) pojawia się słowo „inwentaryzacja”. I to najczęściej w kontekście negatywnym: „Nie mamy inwentaryzacji”, „Bez szczegółowej inwentaryzacji nic nie zrobimy..”, „Inwentaryzacja tego całego majątku zabierze nam ze trzy lata..”. Czy rzeczywiście?

 

                                                                    

 

 

Zanim odpowiemy, ustalmy jednak o jaką inwentaryzację chodzi?”

 

A co z rotacją pracowników, z których już tylko najstarsi pamiętają, gdzie jest jaki kanał i które komory są połączone? Jak rozpocząć działania, aby nie wydać za wiele pieniędzy, ale też osiągnąć spodziewany rezultat i efektywnie zarządzać siecią, prowadzić remonty lub wdrożyć modelowanie hydrodynamiczne?

 

Czy do eksploatacji nadaje się QGIS, czy też warto pomyśleć o innej aplikacji, a jeśli, to czy musi ona być skomplikowana i kosztowna?

 

Nawiązując do powyższego cytatu chcemy poszukać odpowiedzi na proste potrzeby dotyczące eksploatacji i inwentaryzacji systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej, ale też ogólnospławnej czy sanitarnej oraz naszej aplikacji GIShub, która doskonale wpisuje się w te potrzeby.

 

Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu

31 marca 2022 oficjalnie zakończyliśmy I etap projektu WaterFolder Connect.

 

W etapie I osiągnięto wszystkie kamienie milowe.

 

 • Wydzielono łącznie 31646 opadów nawalnych dla sieci 100 deszczomierzy na terenie całej Polski.
 • Wykonano wiarygodny podział znormalizowanych hietogramów opadów nawalnych na skupienia, poprzez grupowanie metodą k-średnich(ang. k-means clustering).
 • Przeprowadzono próbę regionalizacji zbiorów hietogramów wzorcowych w sieci 100 deszczomierzy w Polsce. Dokonano podziału obszaru Polski na 100 wieloboków Thiessena zgodnie z lokalizacją deszczomierzy i przypisano każdemu z wieloboków unikalny zestaw hietogramów wzorcowych.

 

Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu.

 

Przeprowadzono kompleksowe badania deszczy nawalnych na sieci 100 deszczomierzy w Polsce, poprzedzone przez bardziej szczegółowe studia na obszarze miejskiego pola opadowego Krakowa, obejmujące dodatkowe 23 deszczomierze. Praktycznym efektem tych badań jest opracowanie zestawów lokalnych hietogramów wzorcowych (opadów modelowych), które mogą być stosowane jako scenariusze opadowe do modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Przeprowadzone studia pozwoliły na pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej: częstości, średnich czasów trwania i maksymalnych wysokości deszczy nawalnych w różnych regionach Polski, a także akumulowanych w nich średniorocznych opadów. Pozwoliły one także na ustalenie częstości występowania opadów nawalnych o rozkładach w czasie odpowiadających określonym typom hietogramów wzorcowych oraz na powiązanie wymuszeń wielkoskalowych (średniej intensywności opadów i czasów ich trwania) z poszczególnymi typami hietogramów wzorcowych.

 

Popularyzacja projektu WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia

 

Referaty dotyczące realizacji projektu WaterFolder Connect wygłoszono na czterech  konferencjach naukowo-technicznych:

 1. Konferencja Naukowo-Techniczna Nauka-Technologia-Środowisko, Wisła, 16-17.09.2021 r. (referat: Paweł Licznar „Cyfryzacja systemów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce”);
 2. Kongres Miasto – Woda. – Jakość Życia 2021, Wrocław, 25-26.10.2021 r. (referat: Paweł Licznar „Contemporary Rainfall Records in Poland”);
 3. VI Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, Kraków, 3-5.11.2021 r. (referaty: Karol Mikołajewski „Wiedza o opadach nawalnych jako podstawa budowy portalu WaterFolder Connect”; Paweł Licznar „Jak projektujemy systemy odwodnienia w Europie?”).
 4. Światowy Dzień Wody na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. VII sesja Naukowa „ Dzień Wody – woda w mieście”, Warszawa 22.03.2022 r. (referat: Tomasz Dudek „Platforma WaterFolder w codziennym zastosowaniu przez projektanta i inżyniera”)

 

Celem popularyzacji projektu w środowisku projektantów systemów odwodnienia, Retencjapl zorganizowała webinarium pt: „Ile deszczu pada w Polsce?” W webinarium udział wzięło łącznie 239 uczestników.

Relacja z webinarium jest dostępna pod adresem: https://retencja.pl/webinary/webinarium-23-lutego-o-godz-10-00-pada-deszcz-polsce/.

 

 

 

Postęp prac nad projektem: 22 lutego – 20 kwietnia 2022

W okresie pomiędzy 22 lutego 2022 a 20 kwietnia 2022 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

 

 • Zweryfikowano możliwość regionalizacji zbiorów hietogramów wzorcowych z sieci 100 deszczomierzy w Polsce w kontekście podziału kraju na 18 regionów fizycznogeograficznych Polski.
 • Przeprowadzono opis i profilowanie uzyskanych klastrów hietogramów wzorcowych w obrębie podzbiorów stacji, dla których wydzielono odpowiednio 3, 4 lub 5 typów hietogramów wzorcowych.
 • Sporządzono dokumentację graficzną oraz zestawienia tabelaryczne do sprawozdania końcowego z realizacji Etapu I.
 • Opracowano i przetestowano algorytm kalkulatora wykorzystania wód opadowych in situ bazujący na szeregach czasowych opadów dobowych.

WEBINARIUM Jak pada deszcz w Polsce?

Ile deszczu pada w Polsce? Jak kształtują się opady nawalne? Na te i inne związane z deszczem w naszym kraju pytania opowiemy podczas webinarium, które odbędzie 23 lutego o godz. 10.00.

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w latach 2016-2020 a obecnie jest jednym z flagowych narzędzi firmy RetencjaPL służącym projektantom w całym kraju.

 

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące kwestie:

 • jak w pełni korzystać z cyfrowego atlasu opadów maksymalnych PANDa;
 • jakie są korzyści wynikające z cyfrowego dostępu do miarodajnych natężeń deszczów?
 • dlaczego coraz częściej projektanci korzystają z cyfrowych atlasów zamiast pojedynczych modeli opadowych?
 • w jaki sposób Atlas PANDa jest powiązany z platformą WaterFolder i jak efektywnie połączyć projektowanie systemów odwodnienia w oparciu o rzetelne i miarodajne dane opadowe?

 

 

W drugiej części spotkania porozmawiamy o tym, jak padają deszcze nawalne, a dokładniej jaki jest ich rozkład w czasie. To zagadnienie jest szczegółowo analizowane w ramach kolejnego projektu realizowanego przez firmę RetencjaPL pod nazwą WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Zaczniemy od stosunkowo prozaicznego pytania: co to jest deszcz nawalny i jak go wyszukiwać w archiwalnych zapisach deszczów? Następnie powiemy ile deszczy nawalnych wystąpiło w Polsce w ciągu 30 lat na 100 stacjach. Pokażemy także, jakie są maksymalne wysokości tych opadów i jak wiedzę tą można aplikować w projektowaniu systemów odwodnienia w Polsce. Na koniec pokażemy, że każdy deszcz ma swój własny, indywidualny przebieg (dystrybucję) w czasie, której graficznym obrazem jest hietogram. Pamiętając o tym, i nie ignorując tego faktu, pokażemy w jaki sposób można jednak porządkować zbiory hietogramów i wyszukiwać charakterystyczne wzorce, które w przyszłości będą mogły być podstawą do modelowania systemów odwodnienia w Polsce.

 

Ponadto zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • analiza wstępnych wyników i wniosków w związku z wdrażaniem projektu Water Folder Connect;
 • jakie korzyści zintegrowana plaforma Water Folder Connect daje jej przyszłym użytkownikom?
 • prezentacja korelacji rozkładu opadów w czasie na występowanie powodzi;
 • przedstawienie założeń, warsztatu i metod badawczych przy realizacji projektu Water Folder Connect;
 • dlaczego integrujemy platformę Water Folder i wykorzystujemy opracowane hietogramy wzorcowe do modelowania systemów odwodnienia?

 

Państwa udział w tym webinarium oraz wszelkie opinie i pomysły pozwolą na dostosowanie platformy WaterFolder Connect do aktualnych i przyszłych potrzeb i wyzwań projektowania i modelowania odwodnień w Polsce.

 

Webinar poprowadził:

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – specjalista w zakresie modelowania opadów atmosferycznych i systemów odwodnienia.

 

*Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) został zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-1428/15), dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez RetencjaPL we współpracy z IMGW-PIB w latach 2016-2020.

*Water Folder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia jest realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-0119/21), dofinasowanego przez NCBiR.

WEBINARIUM Dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej na platformie WaterFolder.

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Podczas doboru pojawia się szereg pytań:

 

 • Znajomość jakich parametrów jest niezbędna, celem doboru odpowiedniego urządzenia?
 • Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
 • Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest Kalkulator doboru regulatorów przepływu, który powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

 

 

Webinar poprowadzili:

Marta Ratkiewicz – w firmie RETENCJAPL pracuje jako specjalista ds. produktu. Jest odpowiedzialna za dobór regulatorów przepływu planowanie procesu realizacji zamówień.

Dr inż. Szymon Mielczarek –  Kierownik Projektów Rozwojowych w firmie Ecol- Unicon.