Czym jest PANDa?

Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych

Nie będzie mowy o uroczych azjatyckich zwierzątkach, ale o ważnej inicjatywie, która ma wspomóc projektowanie skuteczniejszych systemów odprowadzania i retencji wody. Pod skrótem PANDa kryje się Polski Atlas Natężeń Deszczów, projekt firmy Retencja.pl realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PANDa będzie platformą wiarygodnych danych o natężeniach deszczów miarodajnych.

Projekt opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych ma w założeniu przygotowanie zbiorczej bazy danych na temat opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej. Zebrane dane mają być poddawane analizie statystycznej. Natężenia będą badane dla każdego miasta w naszym kraju. Dane zostaną wykorzystane do stworzenia internetowego kalkulatora natężeń deszczów miarodajnych. Dzięki temu możliwe będzie zaprojektowanie systemów odprowadzania i retencjonowania wód pochodzących z opadów. Twórcy Atlasu Opadowego dużą wagę przyłożyli do uzyskania danych od państw sąsiadujących z Polską (tereny przygraniczne), aby baza online była jeszcze bardziej precyzyjna.

Mówi się, że podjęcie się tego projektu jest wyjściem naprzeciw realnym oczekiwaniom środowiska inżynierów nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. W skali europejskiej jest to zupełna nowość, bo nigdy wcześniej informacje o natężeniach deszczów miarodajnych nie były dostępne online.

Na jakim etapie są prace nad projektem PANDa? Postępy prezentowane były podczas konferencji Bydgoska Retencja +2050, która miała miejsce w Bydgoszczy w dniach 22-23 czerwca br. Mówiono między innymi o kolejnym etapie realizacji, który rozpoczął się w maju. Pod koniec kwietnia zakończył się etap pierwszy, w którym głównym zadaniem było wytypowanie 100 deszczomierzy pod kontrolą IMGW, które są podstawa dla opracowania cyfrowej bazy szeregów opadowych. Cyfrowa baza szeregów opadowych ma wysoką rozdzielczość czasową (rzędu pojedynczych minut). Długość zgromadzonych szeregów wynosi 30 lat.

W realizacji projektu wspiera nas Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Wartość projektu wynosi 4 996 744,34 zł, natomiast kwota dofinansowania to 3 303 523,40 zł.

 

Powrót