Nasz głos na konferencji PRECOP27

W niespełna miesiąc po Stormwater Poland 2022 ponownie przekroczyliśmy progi Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Tym razem w roli prelegenta. Tomasz Grochowski, prezes RetencjaPL, wziął udział w debacie „Zasoby wodne i retencja” w ramach konferencji PRECOP27.

osoby biorące udział w dyskusji na temat retencji podczas precop

Konferencja PRECOP27, to dwudniowe wydarzenie organizowane przez United Nations Global Compact Network Poland, który odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym w procesie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, oraz Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych. Celem PRECOP27 jest wypracowanie polskiego stanowiska w odpowiedzi na najważniejsze tematy, które będą poruszane na zbliżającym się szczycie klimatycznym COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie.

Do trudnej debaty nad zmianami klimatycznymi doszły dwa ważne wątki, które nie mogą zostać pominięte: skutki pandemii oraz postępująca agresja Rosji na Ukrainę. Działamy obecnie w trybie nadzwyczajnym, mamy do czynienia z kryzysem trwałym na różnych frontach. Zasadniczym pytaniem pozostaje: czy w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej, działania mające na celu hamowanie zmian klimatu przyspieszą i czy nastąpi tak potrzebna teraz mobilizacja, która zbliży nas do realizacji postanowień paryskich? Na szczęście przeważa tu głos, że tak, że to, co się dzieje na świecie to wake-up call dla przyspieszania działań mających na celu ochronę planety. Potrzebujemy Strategii dla Ziemi. Jednak po drugiej stronie ważny głos młodych, który dobitnie wybrzmiał podczas inauguracji wydarzenia z ust Szymona reprezentującego Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: „Przestańmy się chwalić tym, co już osiągnęliśmy, skupmy się na tym, ile jeszcze jest do zrobienia…”. I jak tu się nie zgodzić…

W temacie wody…

Wśród dyskusji na temat m.in. transformacji energetycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rolnictwa w obliczu kryzysu żywnościowego, odpowiedzialnego budownictwa, zielonego finansowania oraz roli sektora prywatnego w procesie zmian, nie zabrakło oczywiście panelu o zasobach wodnych. Obok Tomasza Grochowskiego, udział w dyskusji wzięli: Klara Ramm, ekspertka z ramienia Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Blanka Romanowska, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polska Akademia Nauk, założyciel bloga Świat Wody oraz Wojciech Witowski, prezes zarządu firmy Ścieki Polskie Sp. z o.o. rozmowę poprowadziła Kalina Olejniczak, redaktorka PortalSamorzadowy.pl i WNP.pl.

precop Tomasz Grochowski precop27 dyskusja retencja

Kryzys wodny w Polsce to fakt. Z suszą mierzymy się już od kilku lat. Świadczą o tym dane o poziomie wód w rzekach oraz zasobach wód podziemnych. To, w połączeniu z niepokojącymi zjawiskami pogodowymi (m.in. deszcze nawalne) oraz katastrofą na Odrze, dobitny impuls do podjęcia działań. Na razie jednak obracamy się w sferze deklaracji. Jak przekonywał Tomasz Grochowski, na te wyzwania musimy spojrzeć na kilku płaszczyznach: interes środowiska naturalnego jest najważniejszy. Potrzebujemy programów, które wspierają i chronią interes naszej planety. Wątek ekonomiczny – musimy zadbać o to, żeby nasze inwestycje i kierunki rozwoju miały uzasadnienie ekonomiczne. I najsłabsze ogniwo – polityka. Naszym życzeniem jest, by dwa pierwsze wątki – ekologia i ekonomia znalazły się ponad podziałami, abyśmy potrafili przeciwdziałać przyczynom zamiast naprawiać skutki negatywnych zjawisk.

W miastach, w których do 2050 r. będzie mieszkać ¾ populacji, potrzebujemy mixu retencji naturalnej i sztucznej, nie powinniśmy tu wybierać. W polskich miastach optymistycznie można zaobserwować trend odwrotu od „betonozy”. Próbujemy powoli spłacać dług zaciągany od dekad względem natury. Powierzchnia uszczelniona jest nieodzownym elementem miast. To, w połączeniu z deszczami nawalnymi, z którymi mamy obecnie do czynienia, jest gotową receptą na katastrofę. Do tego, by poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi zarządzaniem zasobami wodnymi, potrzebujemy inteligentnych, nowoczesnych technologii oraz błękitno-zielonej infrastruktury. W myśl sformułowania, że strategia bez liczb to poezja, musimy też zaufać nauce i w podejmowanych działaniach opierać się na dostępnych danych. Dlatego potrzebujemy mądrych, zintegrowanych systemów do zarządzania deszczówką i wodami opadowymi.

cele zrównoważonego rozwoju cel czysta woda

Oprócz wątków lokalnych, czyli tego, z czym mierzymy się w obliczu kryzysu wodnego w Polsce, padło także pytanie o perspektywę globalną. Na jakim etapie jesteśmy z realizacją 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zapewnienie powszechnego dostępu do godziwych warunków sanitarnych oraz dbanie o jakość wody? Choć jednoznaczna diagnoza nie padła, z wypowiedzi prelegentów wynika, jak dużo w tym temacie jest jeszcze do zrobienia. Trzeba przestać marnotrawić zasoby wodne i zacząć wykorzystywać potencjał, jaki niesie za sobą deszczówka – wachlarz rozwiązań jest tu bardzo szeroki.

Każdy z tematów poruszanych podczas konferencji PRECOP27 to ogromne wyzwanie dla świata. Każdy z poruszanych wątków może budzić w nas grozę i strach. Dlatego tak ważna jest edukacja z zakresu zmian klimatycznych i możliwości przeciwdziałania im. Przestańmy straszyć, że już jest za późno. Wejdźmy na drogę konstruktywnego dialogu, w którym będzie przestrzeń na wypracowanie skutecznych rozwiązań.

My, jako RetencjaPL, dostrzegamy bardzo wyraźnie taką potrzebę. Staramy się naszą wiedzę i doświadczenie rozpowszechniać i dzielić się nią. Dlatego bardzo się cieszymy, że mogliśmy zabrać głos w tak ważnej debacie. Będziemy się bacznie przyglądać, co przyniesie kolejny szczyt klimatyczny, który odbędzie się w listopadzie w Egipcie.

Z wiarą w powodzenie misji ratowania planety i optymizmem (choć nie deprecjonując ogromu wyzwania), wracamy do naszych codziennych retencyjnych projektów.

Powrót