Metody wykorzystania deszczówki

Woda deszczowa z prawnego punktu widzenia jest ściekiem, powinna zatem być odprowadzana z gospodarstwa. Prawo dopuszcza jednak możliwość włączenia jej do obiegu w inny sposób, dopiero po jej użyciu. Przedstawiamy kilka pomysłów na to, co zrobić z deszczówką.

Zagospodarowanie wód opadowych nie tylko pozwoli na ich odprowadzenie z posesji, ale również umożliwi odciążenie domowego budżetu przeznaczonego na rachunki za media. Należy jednak pamiętać, że deszczówka nie może być wykorzystana w sposób dowolny. Pomocna będzie przy wielu pracach gospodarczych, ale nie można przeznaczyć jej do spożycia ani na potrzeby higieniczne.

Zmagazynowaną deszczówkę można wykorzystać przy tych czynnościach, które wymagają największej ilości wody. Doskonale zatem sprawdzi się przy spłukiwaniu toalet, praniu oraz podlewaniu ogrodu. Może nawet wykazywać właściwości lepsze niż woda pochodząca z miejskich wodociągów. Deszczówka to tzw. woda miękka, cechująca się niskim stężeniem związków wapnia i magnezu. W takiej wodzie znacznie lepiej rozpuszczają się detergenty, dzięki czemu do prania potrzebna będzie ich mniejsza ilość. Woda o niskim stężeniu wapnia jest również zdrowsza dla podlewanych nią roślin. Doskonale nada się także do napełniania oczek wodnych, należy jednak zadbać o jej wcześniejsze oczyszczenie.

Jedynym ograniczeniem w zagospodarowaniu wód opadowych jest wyłączenie ich ze spożycia oraz czynności higienicznych takich jak kąpiel czy zmywanie naczyń. Poza tymi obszarami nadaje się ona do wszelkich prac gospodarczych i porządkowych. Wymaga to stworzenia odpowiednio zaprojektowanej instalacji, doprowadzającej do baterii w domu uzdatnioną wodę wodociągową, zaś do zaworów o przeznaczeniu czysto gospodarczym – wodę opadową z przydomowego zbiornika.

Ze zbiorników korzystają również obiekty przemysłowe i komercyjne. Metody praktycznego wykorzystania deszczówki nie różnią się tutaj od rozwiązań proponowanych w domach jednorodzinnych. Woda opadowa może być zatem wykorzystana do spłukiwania toalet, ale także utrzymania w dobrym stanie publicznej zieleni. Obieg wody używany jest również do chłodzenia urządzeń i ochrony przeciwpożarowej budynku. Na potrzeby przemysłu konieczne jest jednak stworzenie bardziej skomplikowanej instalacji, opartej o zbiornik wielkości odpowiadającej potrzebom danego zakładu.

Jak wybrać właściwy rozmiar zbiornika na wodę deszczową?

Powrót