Mówmy o deszczu w dobrym klimacie!

Współczesne i nowoczesne miasta rozwijają się z ogromną intensywnością. Coraz częściej w ramach tego rozwoju zaczynają inwestować w rozwiązania proekologiczne i planują zrównoważone rozwiązania przyjazne nie tylko dla ludzi, ale również dla środowiska i klimatu. Jednym z tych rozwiązań jest dbałość o zagospodarowanie wody deszczowej. Woda jest zasobem bezcennym, który wprowadzony w obieg do miejskiego ekosystemu przynosi niebywałe korzyści.

Jakie rozwiązania możemy wprowadzić w przestrzeni miejskiej już teraz?

  • rozszczelnienie powierzchni obecnie pokrytych przez materiały nieprzepuszczalne – zmiana powierzchni asfaltowych i betonowych na zielone enklawy. Takie działania podejmowane są w miastach na całym świecie;
  • popularyzacja ogrodów deszczowych, czyli obsadzenie wodolubnymi roślinami zagłębienie w gruncie umożliwiające zatrzymanie, oczyszczenie oraz powolne wsiąkanie wód opadowych do gruntu, które dodatkowo mają walor ozdobny;
  • instalowanie zielonych dachów, które zwiększają bioróżnorodność w mieście, zmniejszają efekt wyspy ciepła oraz umożliwiają retencję wód opadowych.

Co roku konferencję STORMWATER POLAND kończy debata, której celem jest sformułowanie konkretnych zadań do wdrożenia jeszcze w roku bieżącym. I tak będzie również na tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca.

Na konferencjach Stormwater Poland nie chcemy się tylko spotykać, ale krok po kroku zmieniać świat, tak by deszczówka uznawana była za cenny zasób, a nie zagrożenie. Warto zwrócić uwagę, że retencja stała się tematem istotnym w kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta Polski. Coraz częściej gości ten temat w dyskursach polityków, a Unia Europejska swoją wizję przyszłości przeorientowuje na „Nowy Zielony Ład” i walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Czeka nas niezwykle intensywny okres wychodzenia z pandemii, w którym znaczne środki finansowe będą płynąć do Polski. Czy dobrze je wykorzystamy? Możliwość radzenie sobie z deszczówką już obecnie staje się ograniczeniem rozwoju terenów zurbanizowanych. Czy prawo wodne dobrze reguluje nasze działania wobec nadchodzących wyzwań? Czy dalszemu rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszyło mądre zarządzanie wodami opadowymi? 

– mówi Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPl, który razem z dr Renatą Woźniak-Vecchie poprowadzi debatę „Przyszłość w gospodarowaniu wodami opadowymi”.

 

 

Śląsk to unikalny i wymagający poligon wód opadowych w Polsce. Będąca partnerem konferencji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje łącznie 41 gmin (w tym 26 gmin miejskich). Na obszarze ponad 2500 km2 mieszka, pracuje i kształci się ponad 2 200 000 osób. To zatem olbrzymia aglomeracja, która każdemu z nas kojarzy się dodatkowo z największym w Polsce centrum przemysłu. Wszystko to generuje liczne wyzwania związane z wodami opadowymi, dodatkowo spotęgowane przez fakt, że cały obszar jest położony na wododziale dwóch największych rzek Polski, co często oznacza brak dostępu do naturalnych odbiorników wód opadowych. Ponadto wraz z industrializacją Śląska doszło do licznych przekształceń sieci hydrologicznej, wiele rzek zarurowano, zmieniono ich bieg lub skanalizowano, a w wyniku osiadań terenów zmieniły się spadki i kierunki spływów, a nawet pojawiły się obszary depresyjne. Stawia to trudne, ale zarazem pasjonujące wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć razem.

Mamy nadzieję, że uda nam się pokazać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych. Naszą ambicją jest pokazanie innej, mniej znanej zielonej strony Śląska i potencjału wykorzystania lokalnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu. Na progu konferencji Stormwater Poland 2021 stawiamy też tezę, że nie ma lepszego miejsca niż Śląsk i Katowice, aby nie tylko dyskutować, ale przede wszystkim działać na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

– mówi prof. Paweł Licznar, kierownik naukowy projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), pomysłodawca budowy platformy cyfrowej dla projektantów WaterFolder.com.

Z uwagi na wciąż panującą pandemię oraz dbając o bezpieczeństwo wszystkich, konferencję przewidzieliśmy w formule hybrydowej, co oznacza, że uczestnictwo w prelekcjach i dyskusjach panelowych, spotkania z prelegentami, networking oraz zapoznanie z ofertą Partnerów będzie możliwe również w formule online. Stacjonarnie zadbaliśmy o to, by obiekt oraz ciągi komunikacyjne były zabezpieczone zgodnie z obowiązującym obecnie reżimem sanitarnym. Warto dodać, iż prowadzimy rozmowy z operatorami obiektów, które mają na celu bezpieczne przeprowadzenie konferencji oraz zachowanie wszystkich wymagań logistycznych. Jesteśmy również przygotowani na najbardziej wymagający scenariusz, czyli przeniesienie konferencji całkowicie do online. Na wypadek takiego wariantu, zdecydowaliśmy się na budowę studia dla prowadzenia paneli dyskusyjnych, a także zakup specjalnej wirtualnej platformy, która poza możliwościami streamingowymi, pozwala na tworzenie stref sponsorskich a także umawianie dedykowanych spotkań.

Tegoroczna edycja konferencji Stormwater Poland została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a wykład otwierający wygłosi minister Michał Kurtyka.

 

Powrót