Gdzie można odprowadzać wody opadowe? Część 2

Zgodnie z szacunkami, z dachu domu o powierzchni 120 m kw. spływa podczas 20-minutowego deszczu mniej więcej 360 litrów wody. Wodę tę można zgromadzić w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystać. Na pewno nie należy jej ignorować, bo gromadząc się na powierzchni podwórka zagraża zawilgoceniem fundamentów domu. Jakie są możliwości odprowadzania deszczówki oprócz opisanych w poprzednim artykule kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych?

Studnia chłonna

To konstrukcja w kręgów betonowych lub z PCW o głębokości do 3 m. Dno studni znajduje się ok. 1-1,5 m powyżej powierzchni wód gruntowych. W najgłębiej położonych kręgach znajdują się otwory, przez które gromadząca się woda deszczowa przesiąka do gruntu. Studnia nie przepuszcza do gruntu zanieczyszczeń z deszczu dzięki warstwie filtracyjnej na jej dnie. Studnię chłonną można wykopać na gruncie nieprzepuszczalnym albo przepuszczalnym w niewielkim zakresie, który w głębszych warstwach (na głębokości ok. 3 m) zawiera dobrze przepuszczalny żwir lub piasek.
Studnię chłonną buduje się z zachowaniem odpowiedniej odległości od domu – przynajmniej 2 metrów. Dzięki temu pozbywamy się ryzyka nadmiernego gromadzenia się wody w gruncie blisko budynku, jeśli ścianki studni okażą się nieszczelne.

Drenaż rozsączający

Jest to układ drenów przyłączonych do rur spustowych, rozmieszczonych pod powierzchnią trenu. Rurę drenażową zabezpiecza się geowłókniną i układa nie płycej niż 50 cm pod ziemią. Następnie wykonuje się obsypkę ze żwiru o grubości 10-15 cm. Woda opadowa przepływa rurami układu, ale rozsącza się dopiero po pierwszym metrze (tam rury są już perforowane).
Rozwinięciem drenażu rozsączającego jest uzupełnienie go o skrzynki rozsączające. Ułożone w pod ziemią i połączone z rurami gromadzą większe ilości wody i uwalniają ją do gruntu jeszcze wolniej niż sam drenaż. Sprawdzają się zwłaszcza przy wyjątkowo obfitych deszczach.

Instalacja pozwalająca wykorzystywać wodę w domu

Deszczówka nadaje się nie tylko np. do ogrodu, ale może też przydać się w domu. Musi jednak przejść przez proces oczyszczania. Woda opadowa w takiej instalacji spływa do zbiornika zakopanego w ziemi lub zlokalizowanym w piwnicy. Oczyszczenie zapewniają np. samoczyszczące się filtry, sita wyłapujące większe zanieczyszczenia oraz filtry żwirowe. Zbiornik połączony jest z systemem rozsączania i instalacją dla domu, która dzięki pompom poprowadzi oczyszczoną wodę deszczową do wszystkich punktów poboru w budynku.

 

Gdzie można odprowadzać wodę deszczową?

Odprowadzanie wody deszczowej w gospodarstwie domowym

Powrót