Podtopione garaże i piwnice. Dlaczego tak się dzieje?

Coraz częściej występujące intensywne i długotrwałe opady deszczu mogą prowadzić do powstawania dotkliwych strat gospodarczych, które są efektem podtopień i powodzi. Straty, o których mowa to m.in. zalewanie piwnic, garaży czy też podtopienia aut.

Co jest przyczyną podtopień piwnic i garaży?

Jednym z powodów może być niesprawna kanalizacja, która na skutek niewłaściwej eksploatacji jest niedrożna, a powstałe zatory nie są usuwane regularnie. Innym powodem podtopień piwnic oraz garaży jest nieprawidłowe odprowadzanie wód deszczowych, np. na sąsiednie działki oraz drogi publiczne. Zdarza się też, że właściciele posesji decydują się na nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, co prowadzić może do jej przeciążenia lub nawet uszkodzenia sieci.  Podtopienia występować mogą również na skutek właśnie przeciążenia systemu odwodnienia miasta. Dzieje się tak wówczas, gdy kanalizacja jest zbyt mała, aby odprowadzić nadmiar ilości wód opadowych czy roztopowych. Przyczyn tego zjawiska szukać można w nieprawidłowym zaprojektowaniu sieci kanalizacji deszczowej miasta.

Co to znaczy źle projektowany? W większości miast kanalizacja projektowana była kilkadziesiąt lat temu na zupełnie inną skalę opadu niż te występujące obecnie. A obecnie coraz częściej do czynienia mamy z intensywnymi deszczami nawalnymi. Dodatkowo miasta są bardziej zabetonowane niż 100 lat temu. Woda praktycznie nie wsiąka, więc musi gdzieś uciec. Część odebrana zostaje przez kanalizację, a druga część zostaje na jezdniach, czy spływa i zalewa niżej położone tereny, garaże oraz piwnice.

Projektowanie na podstawie aktualnych danych

Dlatego tak ważne jest projektowanie w oparciu o wiarygodne i aktualne dane, które uwzględniają zmiany klimatyczne oraz zmieniającą się infrastrukturę miast. Rzetelne dane dotyczące opadów zawiera Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa).  To projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W wyniku wieloaspektowych prac inżynierów i naukowców, z uwzględnieniem danych opadowych z 30-lecia z 100 deszczomierzy, stworzona została platforma cyfrowa zawierające informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. PANDa pozwala na dokładniejszą ocenę przyszłych zagrożeń w danym mieście, co przekłada się lepsze planowanie działań prewencyjnych związanych z powodziami i podtopieniami.

Mała retencja sposobem na podtopienia?

Warto również złapać wodę w mieście stosując rozwiązania małej retencji, której celem jest zatrzymanie, bądź spowalnianie spływu wód. Można to zrobić, chociażby poprzez wzbogacenie miasta w zieleń, która wchłonie spływającą wodę. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem są również dachy zielone, które zatrzymują wodę spadającą na dach, bez konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Innym przykładem jest stosowanie zbiorników retencyjnych, które dodatkowo pełnić mogą funkcje rekreacyjne.

 

Powrót