Przyszedł czas na deszczówkę! Stormwater Poland 2022 za nami.

Organizacyjna adrenalina sprzed konferencji Stormwater Poland opadła, RetencjaPL wróciła do swoich codziennych projektów. Wielka niewiadoma sprzed konferencji – jak wyjdzie, ilu uczestników przyjedzie, czy wszystko zadziała, ustąpiła miejsca radości, że wszystko się udało, że frekwencja dopisała, streaming zadziałał bez zarzutu, żaden prelegent nie zawiódł. Wnioski organizacyjno-logistyczne i merytoryczne zostały wyciągnięte. Plan, co zrobić, by kolejna edycja była jeszcze lepsza, zrobiony.

Ale, w niemal 3 tygodnie po VI edycji, nie opuszcza mnie poczucie, że Stormwater Poland to coś więcej niż konferencja. Na te dwa dni w roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach zamienia się w święto wód opadowych. Zjeżdżają się tu najlepsi eksperci, przedstawiciele różnych światów: nauki, biznesu, sektora publicznego, pasjonaci, z Polski i z zagranicy, by dyskutować na temat gospodarowania wodami opadowymi.

W tym roku w konferencji wzięło udział 350 osób. Kolejnych stu uczestników było z nami dzięki formule on-line. Wysłuchaliśmy niemal 50 prelegentów z Polski, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Finlandii. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był: „Czas na deszczówkę”, ponieważ bardzo wyraźnie widzimy, że w obliczu adaptacji do zmian klimatu, przyszła pora na racjonalne wykorzystanie potencjału, jaki daje woda opadowa.

Stormwater Poland Ewa Podolska StormwaterPoland prelegent

I właśnie tego potencjału dotyczyły wystąpienia prelegentów. Program konferencji podzieliliśmy na 4 sesje tematyczne:

Sesja 1:  Wykonane na Śląsku (Made in Silesia) – to nie przypadek, że konferencja poświęcona wodom opadowym po raz kolejny odbywa się na Śląsku. Katowice były gospodarzem wielu międzynarodowych wydarzeń poświęconych zmianom klimatu, m.in. Szczytu Klimatycznego czy Światowego Forum Miejskiego. Jak powiedział p. Mariusz Skiba, wice prezydent Miasta Katowice, to nobilitujące, że kolejne ważne wydarzenie odbywa się właśnie tu, w mieście, które przechodzi intensywną transformację energetyczną i przemysłową. Podczas sesji Made in Silesia słuchacze mieli okazję posłuchać o inicjatywach i działaniach, które realizowane są w tym regionie, a także przekonać się o postępach, jakie poczyniono tu od poprzedniej edycji. W podsumowaniu sesji, pani prof. Elżbieta Nachlik, zwróciła uwagę na to, że zaprezentowane rozwiązania mają służyć podnoszeniu jakości życia poprzez poszanowanie lub odbudowę potencjału środowiskowego. Jako przykład posłużył tu Park Śląski, który ma już 70-letnią tradycję, a powstał na powierzchni 600 hektarów, które kiedyś były terenem dwóch kopalń. Takie rozwiązania w otoczeniu miast zwiększają potencjał retencyjny wód opadowych. Pan profesor Marian Kwietniewski z kolei, nawiązując do wypowiedzi prezesa Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich, p. Krzysztofa Dąbrowskiego, podkreślił czynnik formalno-prawny jako determinant dla działań związanych z należytym zarządzaniem wodami opadowymi i roztopowymi – dopóki nie będzie odpowiednich przepisów, zaspokajanie potrzeb będzie problematyczne.

Sesja 2: Deszczówka nie musi być ściekiem. Spojrzeliśmy na wody opadowe jak na ceny zasób, z perspektywy szansy, a nie zagrożenia. Tu gro uwagi poświęcone zostało modelowaniu matematycznemu – zarówno pod kątem ilości ścieków, jak ich jakości. Profesor Agnieszka Brzezińska podkreśliła, że modelowanie pozwala nam ocenić prace systemu w warunkach rzeczywistych, a także daje możliwość prześledzenia różnych scenariuszy, jakie szykują nam zmiany klimatu (np. deszcze nawalne). Wszystkie zaprezentowane metody retencji o których była mowa podczas sesji, pozwalają ograniczyć ładunek kierowany do środowiska naturalnego. Pokazano różne możliwości wykorzystania wód deszczowych, które pozwalają na minimalizację wykorzystania wody pitnej, której zasób jest ograniczony i której powinniśmy szczególnie strzec. Według prof. Ewy Burszty-Adamiak tylko takie holistyczne podejście do zarządzania wodami opadowymi daje szansę na ochronę cennych zasobów wody pitnej. Podczas sesji mogliśmy wysłuchać case-study z Polski i z zagranicy, które są na to dowodem.

StormwaterPoland uczestnicy

Sesja 3: Inteligentna infrastruktura deszczowa. W Polsce są już realizowane projekty, które opierają się o sztuczną inteligencję i duże zbiory danych. To nie futurologia. Podczas sesji wysłuchaliśmy wybitnych wystąpień, które prezentowały narzędzia i nowoczesne rozwiązania techniczne, które będą kreować przyszłość. Prof. Paweł Licznar z RetencjaPL opowiedział o postępach realizacji projektu WaterFolder Connect – platformy do projektowania i modelowania infrastruktury deszczowej w chmurze; a p. Monika Kordowska, reprezentująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiła założenia i zasady działania programu Hydrostrateg, który ma na celu finansowanie nowoczesnych, technologicznych rozwiązań z branży wodno-kanalizacyjnej. Bardzo potrzebny akcent wybrzmiał podczas podsumowania sesji. Pewien spokój tchnęli w nas pan prof. Marek Ruman oraz Jarosław Rosa: świat dysponuje już teraz bardzo zaawansowanymi narzędziami, które pozwolą nam dokonać realnych zmian, że jest co raz więcej źródeł finansowania, że są pomysły na realizację badań naukowych oraz że jest coraz więcej firm, które nowoczesne, inteligentne, a przede wszystkim skuteczne rozwiązania proponują. Taki powiew optymizmu był z pewnością bardzo ożywczy i potrzebny.

Sesja 4: Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji – podczas sesji wysłuchaliśmy prelekcji praktyków z Polski i zagranicy, którzy opowiadali o wyzwaniach związanych z eksploatacją i zastanawiali się wspólnie jak przywrócić funkcje sieci.

Całość zwieńczył panel dyskusyjny o tym, czy bezpieczeństwo systemów odwodnienia wobec zmian klimatu jest możliwe bez małej retencji i opłat za utrzymanie prowadzony przez p. Katarzynę Ziębę, radcę prawnego zajmującą się gospodarką komunalną oraz p. Damiana Kołakowskiego reprezentującego partnera strategicznego konferencji – Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Katowice opuszczaliśmy pełni inspiracji i nowej wiedzy. W poczuciu, że nie jesteśmy sami w dążeniu do ochrony najcenniejszego zasobu Ziemi, jakim jest woda. Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim Partnerom wydarzenia, szczególnie  partnerowi strategicznemu: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz partnerowi generalnemu firmie Hauraton. Konferencja Stormwater Poland to nasze wspólne dzieło!

Zapraszamy na krótkie filmowe podsumowanie, w którym staraliśmy się oddać atmosferę konferencji oraz odpowiedzieć na zasadnicze pytanie tej edycji: „Dlaczego teraz jest czas na deszczówkę”: https://www.youtube.com/watch?v=Hghcg2fb9S0

Oraz do fotogalerii: link

Już dziś zapraszamy na kolejna edycję konferencji, która obędzie się 27-28.09.2023 r. w Katowicach.

StormwaterPoland 2022

https://stormwaterpoland.com/

Konferencja Stormwater Poland to nasz strategiczny projekt, który realizujemy od sześciu lat. W tym roku zainaugurowaliśmy kolejny ważny dla nas projekt, w którego powodzenie i potrzebę wierzymy równie mocno, jak w konferencję – WaterFolder Day. W dzień poprzedzający Stormwater Poland, 27 września, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego przyjechało 450 projektantów z całej Polski, by rozmawiać o branży wodno-kanalizacyjnej. Chcemy dążyć do tego, by środowisko projektantów dzieliło się wiedzą oraz korzystało z nowoczesnych narzędzi i dorobku technologicznego, który w świecie projektowania wod.-kan. jest już bardzo bogaty. Prezentowane były najnowsze produkty takich firm, jak Innovyze by Autodesk, Scalgo czy Fluidit. Wysłuchaliśmy, praktyków z dużym doświadczeniem – p. Renata Renata Woźniak-Vecchie opowiedziała m.in. o pozwoleniach wodnoprawnych i warunkach technicznych, a p. Tomasz Glixelli pokazał, na co zwrócić uwagę projektując odwodnienia.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się także prezentacja p. Lucyny Osuch-Chacińskiej, która przedstawiła przepisy prawne zawarte w ustawie o prawie wodnym. Prezentowane były także kalkulatory doboru oraz zasady działania platformy WaterFolder.

Projektanci z branży wodno-kanalizacyjnej doczekali się swojego święta i ta debiutancka edycja pokazała, że było to bardzo potrzebne! idziemy za ciosem i już dziś zapraszamy na WaterFolder Summit, który odbędzie się w marcu 2023 r. w Trójmieście. Zapraszamy!

https://day.waterfolder.com/

Powrót