Zalety retencji wody

Wzrost świadomości w zakresie ochrony przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych Ziemi powoduje, że stale opracowywane są nowe rozwiązania wspomagające ekologię. Dotyczy to między innymi ochrony hydrosfery i usprawnienia gospodarki wodnej. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z naturalnych możliwości pozyskiwania wód opadowych. Przedstawiamy zalety praktycznego wykorzystania deszczówki.

 

Korzyści związane z zagospodarowania wody deszczowej znane są specjalistom już od dawna. Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy było jednak do tej pory domeną zachodnich ekspertów. Polska znajduje się pod tym względem w tyle rankingu. Dopiero ostatnie lata pokazały możliwości poprawienia tego stanu i rozszerzenia wiedzy hydrologicznej u przeciętnego odbiorcy.

Proponowane przez specjalistów rozwiązania to metody wykorzystania wody deszczowej w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki nim możliwe będzie nie tylko działanie w celu ochrony przyrody, ale również wprowadzenie oszczędności w domowym budżecie. Praktyczne wykorzystanie deszczówki może pomóc obniżyć rachunki za wodę nawet do 50%. Specjaliści zwracają uwagę również na lepsze właściwości wody opadowej. Jest to tzw. woda miękka, czyli o niskiej zawartości jonów wapnia i magnezu. Dzięki temu możemy przedłużyć żywotność pralek oraz wprowadzić oszczędności w kwestii środków piorących – w miękkiej wodzie rozpuszczają się znacznie lepiej, dzięki czemu do każdego prania będzie potrzebna mniejsza dawka.

Zagospodarowanie wody deszczowej uniezależnia odbiorcę od dostawców wodociągowych. Zapewnia to stały komfort użytkowania urządzeń w gospodarstwie, niezależnie od awarii pobliskich przyłączy oraz stale wzrastających cen za m3. Podczas długo trwającej suszy zdarzają się ograniczenia w możliwości korzystania z wody wodociągowej, takiej sytuacji również można uniknąć dzięki zainstalowaniu domowego systemu magazynowania wody opadowej.

Retencja wody ma wpływ także na funkcjonowanie całego środowiska. Zmniejsza ilość ścieków, poprawia mikroklimat miasta oraz obniża koszty utrzymania miejskiej zieleni w dobrym stanie. Umożliwia również znaczne ograniczenie strat zasobów tak cennej wody słodkiej. W celu poprawienia warunków w miastach stosuje się działania tzw. małej retencji wody, polegające nie na budowaniu sztucznych zbiorników retencyjnych, ale zatrzymywaniu jej krążenia przy użyciu innych metod.

Retencja sterowana i niesterowana

Powrót