WEBINARIUM | [ARCHIWUM] | Jak dobrać odpowiednie urządzenie przenośne do ręcznego pomiaru przepływu.

Szukasz kompaktowego urządzenia, które pozwoli w szybki i prosty sposób dokonać pomiaru przepływu w terenie jednej osobie w zaledwie kilka minut?

 

Zapisz się na bezpłatny webinar i poznaj zalety młynka OTT MFPro.

 

 

 

 

Porozmawiaj z ekspertem i poznaj elektromagnetyczny młynek hydrologiczny, który usprawni i skróci Twoją pracę w terenie.

 

Młynek OTT MFPro jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej do pomiarów prędkości wody w małych rzekach, kanałach lub rowach. Bezobsługowy system składa się z bardzo lekkiego czujnika oraz odpornego na niesprzyjające warunki środowiskowe komputera polowego. Oba elementy urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było je zamontować do typowych drążków pomiarowych. Pomiar w przekroju hydrometrycznym odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku pomiaru tradycyjnymi młynkami mechanicznymi z wykorzystaniem drążka. Oprogramowanie komputera polowego sugeruje użytkownikowi kolejne kroki podczas pomiaru, prowadząc go od pierwszego do ostatniego punktu. Wszystkie wartości pomiarowe i aktualna pozycja młynka są na bieżąco pokazywane na wyświetlaczu urządzenia oraz automatycznie zapisywane do pamięci. Na koniec każdego pomiaru wszystkie zmierzone prędkości składowe są wykorzystane do obliczenia przepływu zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ze względu na wykorzystaną technologię oraz kompaktową budowę czujnika, urządzenie jest w stanie mierzyć nawet najmniejsze prędkości (bliskie 0 m/s)w płytkich wodach niezależnie od stopnia zanieczyszczenia oraz zarastania przez roślinność.

 

 

 

Główne funkcje i zalety:

 

 • kompaktowe i lekkie urządzenie bez ruchomych części – system praktycznie bezobsługowy;
 • automatyczny pomiar głębokości w pionie oraz zanurzenia czujnika (opcja);
 • automatyczna rejestracja wszystkich danych pomiarowych – cały pomiar zrealizowany może być przez jedną osobę w krótkim czasie;
 • mierzona prędkość wyświetlana na bieżąco – możliwość kontrolowania pomiaru;
 • kalkulacja przepływu w oparciu o powszechnie stosowane standardy – oszczędność czasu, którego nie trzeba poświęcać na obliczenia po pomiarach;
 • łatwy eksport danych z komputera polowego do PC za pośrednictwem złącza USB – kopiowane są wszystkie wartości łącznie z plikiem LOG.

 

 

Bezkompromisowy komputer polowy do pracy w terenie, który wyróżnia:

 

 • duży, kolorowy wyświetlacz – wyraźny, nawet w pełnym słońcu;
 • przewodnik użytkownika krok po kroku prowadzący przez konfiguracje urządzenia oraz pomiar – obsługa możliwa nawet przez niedoświadczone osoby;
 • odporność na niesprzyjające warunki pracy (kurz i wodę), klasa ochrony IP67 – komputer polowy będzie działać nawet po całkowitym zalaniu;
 • jeden komputer polowy, który może pracować z kilkoma różnymi czujnikami MFPro.

 

Zastosowanie:

 

 • otwarte kanały (strumienie, małe rzeki, kanały i rowy melioracyjne);
 • woda czysta oraz silnie zanieczyszczona, ścieki;
 • miejsca w których przepływ jest turbulentny, silnie zarośnięte;
 • do kalibracji lub pomiarów kontrolnych.

 

Zapisz się na webinar i dowiedz się:

 

 • jak zbudowany jest młynek OTT MFPro;
 • jak przebiega procedura pomiaru i prezentacja danych;
 • jakie są główne zalety młynka i gdzie można go zastosować.

 

Prowadzenie: Karol Mikołajewski – z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

 

Masz pytania? Napisz na: beata.ciszewska@retencja.pl lub zadzwoń: 730 037 309.

 

Do zobaczenia 8 kwietnia!

 

 

WEBINARIUM | [ARCHIWUM] | Jak pada deszcz w Polsce?

Ile deszczu pada w Polsce? Jak kształtują się opady nawalne? Na te i inne związane z deszczem w naszym kraju pytania opowiemy podczas webinarium, które odbędzie 23 lutego o godz. 10.00.

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w latach 2016-2020 a obecnie jest jednym z flagowych narzędzi firmy RetencjaPL służącym projektantom w całym kraju.

 

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące kwestie:

 • jak w pełni korzystać z cyfrowego atlasu opadów maksymalnych PANDa;
 • jakie są korzyści wynikające z cyfrowego dostępu do miarodajnych natężeń deszczów?
 • dlaczego coraz częściej projektanci korzystają z cyfrowych atlasów zamiast pojedynczych modeli opadowych?
 • w jaki sposób Atlas PANDa jest powiązany z platformą WaterFolder i jak efektywnie połączyć projektowanie systemów odwodnienia w oparciu o rzetelne i miarodajne dane opadowe?

 

 

W drugiej części spotkania porozmawiamy o tym, jak padają deszcze nawalne, a dokładniej jaki jest ich rozkład w czasie. To zagadnienie jest szczegółowo analizowane w ramach kolejnego projektu realizowanego przez firmę RetencjaPL pod nazwą WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Zaczniemy od stosunkowo prozaicznego pytania: co to jest deszcz nawalny i jak go wyszukiwać w archiwalnych zapisach deszczów? Następnie powiemy ile deszczy nawalnych wystąpiło w Polsce w ciągu 30 lat na 100 stacjach. Pokażemy także, jakie są maksymalne wysokości tych opadów i jak wiedzę tą można aplikować w projektowaniu systemów odwodnienia w Polsce. Na koniec pokażemy, że każdy deszcz ma swój własny, indywidualny przebieg (dystrybucję) w czasie, której graficznym obrazem jest hietogram. Pamiętając o tym, i nie ignorując tego faktu, pokażemy w jaki sposób można jednak porządkować zbiory hietogramów i wyszukiwać charakterystyczne wzorce, które w przyszłości będą mogły być podstawą do modelowania systemów odwodnienia w Polsce.

 

Ponadto zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • analiza wstępnych wyników i wniosków w związku z wdrażaniem projektu Water Folder Connect;
 • jakie korzyści zintegrowana plaforma Water Folder Connect daje jej przyszłym użytkownikom?
 • prezentacja korelacji rozkładu opadów w czasie na występowanie powodzi;
 • przedstawienie założeń, warsztatu i metod badawczych przy realizacji projektu Water Folder Connect;
 • dlaczego integrujemy platformę Water Folder i wykorzystujemy opracowane hietogramy wzorcowe do modelowania systemów odwodnienia?

 

Państwa udział w tym webinarium oraz wszelkie opinie i pomysły pozwolą na dostosowanie platformy WaterFolder Connect do aktualnych i przyszłych potrzeb i wyzwań projektowania i modelowania odwodnień w Polsce.

 

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – specjalista w zakresie modelowania opadów atmosferycznych i systemów odwodnienia.

mgr inż. Karol Mikołajewski – specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania baz danych o opadach atmosferycznych.

 

*Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) został zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-1428/15), dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez RetencjaPL we współpracy z IMGW-PIB w latach 2016-2020.

*Water Folder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia jest realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-0119/21), dofinasowanego przez NCBiR.

WEBINARIUM | [ARCHIWUM] | OTT ecoLog 1000 – proste i efektywne urządzenie all-in-one do monitorowania stanu wody.

OTT ecoLog 1000 wraz z aplikacją mobilną RainBrain to samodzielny, komórkowy rejestrator poziomu wody gruntowej do pomiaru wysokości i temperatury wody. Zapewnia niezawodny czas pracy systemu i dokładne dane. Jest doskonałym narzędziem do stworzenia podstawowego systemu pomiarowego, który pozwoli na rejestrację stanów wody w rzekach, potokach, zbiornikach retencyjnych na terenach miast i gmin.

 

Co wyróżnia OTT ecoLog 1000:

 

 

 

Prowadzenie: Karol Mikołajewski – z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

 

Zintegrowany w OTT ecolog 1000 modem GPRS/4G pozwala na transmisję danych z wykorzystaniem dowolnego operatora telefonii komórkowej. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest to system łatwy i tani w montażu, który można użytkować praktycznie w każdych warunkach.

 

Skonfiguruj i monitoruj dane zdalnie za pomocą zintegrowanej dwukierunkowej komunikacji mobilnej, aby uniknąć niepotrzebnych, kosztownych podróży do miejsca pomiaru i wysyłaj zaszyfrowane dane z automatycznymi ponawianiami, jeśli transmisja nie powiodła się.

 

Urządzenie OTT ecoLog 1000 wraz z aplikacją RainBrain to połączenie, które pozwolić na realizację zadań związanych z monitoringiem sytuacji hydrologicznej oraz alarmowaniu o przekroczonych stanach charakterystycznych. Jest doskonałym narzędziem do stworzenia podstawowego systemu pomiarowego, który pozwoli na pomiar i rejestrację stanów wody w rzekach, potokach, zbiornikach retencyjnych na terenie miasta. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest to system łatwy i tani w montażu, który można użytkować praktycznie w każdych warunkach.

 

 

Masz pytania dotyczące produktu lub organizowanych przez nas webinarów? Napisz lub zadzwoń:

 

E: beata.ciszewska@retencja.pl

M: 730 037 309

WEBINARIUM | [ARCHIWUM] | Poznaj nasze praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu danych PANDa

Jeśli szukasz odpowiedzi:

 • Dlaczego 131 l/s na 1ha nie jest prawidłowym natężeniem deszczu w całej Polsce?
 • Dlaczego natężenie deszczu 15-minutowego jest niewystarczające?
 • Skąd wzięły się prawdopodobieństwa projektowe 10%, 20%, 50%?
 • Na jakie prawdopodobieństwa i częstości należy projektować systemy odwodnienia?
 • Dlaczego lepiej i bezpieczniej skorzystać z Atlasu niż ze wzoru Błaszczyka lub formuły Bogdanowicz-Stachý’ego?

 

Na powyższe pytania podczas webinaru odpowie nasz ekspert Tomasz Glixelli, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, obecnie kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie RETENCJAPL.

 

Ponadto trakcie webinaru:

 • Usłyszysz genezę, historię i najważniejsze korzyści Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)
 • Zobaczysz jak szybko i adekwatnie do potrzeb pobrać dane w aplikacji PANDa i co otrzymujesz wraz z certyfikatem

 

WEBINARIUM | [ARCHIWUM] | Dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej na platformie WaterFolder

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Podczas doboru pojawia się szereg pytań:

 

 • Znajomość jakich parametrów jest niezbędna, celem doboru odpowiedniego urządzenia?
 • Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
 • Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest Kalkulator doboru regulatorów przepływu, który powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com