WEBINARIUM Problemy prawne i techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej: czy zmiana prawa jest potrzebna? Czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

Problemy prawne i techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej: czy zmiana prawa jest potrzebna? Czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

 

 

Webinar poprowadzili dla Państwa przedstawiciele dwóch firm: Paweł Licznar z RetencjaPL oraz Paweł Meissner z Meva-Pol.

 

Podczas webinarium zostały przedstawione przesłanki wskazujące na fakt, że stare uregulowania prawne dotyczące krotności przelewów burzowych, obowiązujące do dziś w Polsce, nie odpowiadają współczesnym realiom eksploatacji systemów kanalizacji ogólnospławnych. Dopuszczalne częstości przelewów burzowych zostaną skonfrontowane z wynikami badań dotyczących częstości występowania deszczy nawalnych na obszarze całego kraju, przeprowadzonych w ramach realizacji dofinansowanego przez NCBiR projektu POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostały wybrane rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalające w innych krajach obniżać lub likwidować szkodliwe oddziaływanie przelewów na odbiorniki wodne. Na tej podstawie sformułowane zostaną postulaty dotyczące zmian przepisów dotyczących funkcjonowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej. 

 

W drugiej części webinarium zaprezentowaliśmy ekonomiczne i wygodne rozwiązanie zastosowania systemu automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF, które wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Na zakończenie zostanie przeprowadzony dobór systemów spłukiwania w oparciu o platformę WaterFolder. 

                                    

 

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

                                    

 

WEBINARIUM Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych oraz zbiorników PEHD na platformie WaterFolder.

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych oraz zbiorników PEHD na platformie WaterFolder.

 

 

Webinar poprowadzili dla Państwa przedstawiciele dwóch firm Renata Woźniak-Vecchie z RetencjaPL oraz Paweł Birecki z Uponor Infra.

 

Podczas webinarium odpowiedzieliśmy na pytania: 

 

 • Jakie prace wstępne i koncepcyjne prowadzą do wyboru optymalnej lokalizacji zbiornika retencyjnego?
 • Jakie są sposoby na efektywne i rzetelne opracowywanie danych wejściowych niezbędnych do optymalnego wykorzystania platformy WaterFolder?
 • Jak skutecznie obliczyć retencje i dobór rozwiązania za pomocą kalkulatora zbiorników polietylenowych Weholite?
 • Jak optymalnie wymiarować i dobierać rury grawitacyjne Uponor przy pomocy kalkulatora przewodów grawitacyjnych?

                                    

 

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

                   

WEBINARIUM Dobór odwodnień dachów – systemy rynnowe oraz systemy podciśnieniowe na platformie WaterFolder.

Sprawne zebranie i odprowadzenie wody opadowej z dachu to gwarancja długoletniego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

W zależności od rodzaju budynku i dachu, można wodę deszczową zebrać w systemy rynnowe lub systemy podciśnieniowe.

 

W takcie prezentacji poruszane były:

 • Założenia dla kalkulatora systemów podciśnieniowego odprowadzenia wody z dachów,
 • Sposoby wykonywania obliczeń,
 • Sposoby interpretacji wyników,
 • Złożenia dla jakich można wykonać dobór elementów systemów rynnowych,
 • Zasady generowania spersonizowanych wykazów elementów systemu rynnowego.

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

       

                                                

 

 

Webinar poprowadzili:

 

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – Retencja.pl Sp z o.o.

Agnieszka Wrzesińska – Menadżer Produktu Wavin Polska S.A.

Maria Bogacz-Rygas – Menedżer Rynku Wavin Polska S.A.

     

                   

WEBINARIUM Retencja w mieście. Od masterplanu do wykorzystania wody opadowej.

Obszary zurbanizowane zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ale to w nich skupia się ponad połowa mieszkańców naszego kraju. To one mają największy udział w emisjach gazów cieplarnianych, wpływają także bezpośrednio (w ich granicach administracyjnych) i pośrednio (poza granicami) na zasoby wody.

 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie wody słodkiej, spowodowane suszami lub nawałnicami, coraz częściej pojawia się temat wykorzystania wody opadowej – na cele sanitarne, PPOŻ czy do podlewania zieleni miejskiej.

 

Wybór najlepszych narzędzi retencjonowania wody opadowej jest wyzwaniem zarówno dla projektantów, jak i inwestorów. Koniecznością jest rozwój systemów deszczowych i budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych czy rozwiązań lokalnej retencji.

Jednak nic się nie wydarzy, jeśli miasto nie będzie posiadało swoistego master planu oraz rozwiązań systemowych umożliwiających skuteczne wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej.

       

                                                

 

 

Webinar poprowadzili:

·    Mariusz Cytowski  z Ecol-Unicon, który podzieli się garścią case study, z których warto czerpać inspiracje, przyjrzy się również przykładom, które się nie sprawdziły oraz wskaże konkretne rozwiązania;

·    Renata Woźniak-Vecchie z RetencjaPL, która wskaże konieczność posiadania masterplanu przy planowaniu skutecznej retencji w mieście.

WEBINARIUM Eksploatacja i inwentaryzacji systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej w aplikacji GIShub.

Eksploatacja i inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej w aplikacji GIShub.

 

Jacek Zalewski, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL po realizacji kilkunastu projektów w obszarze wód opadowych zauważa, że pojawia się problem inwentaryzacji.

Schemat projektów na ogół jest dość podobny: od zebrania danych, przez lokalny model opadów PANDa, modelowanie hydrodynamiczne, po koncepcję rozwiązań, mniej lub bardziej szczegółową, a czasem także projekt budowlany i wykonawczy z pozwoleniami.

 

Za każdym niemal razem gdzieś na początku rozmów z Zamawiającymi (tak przyjęło się nazywać Klientów/Inwestorów na projektach publicznych) pojawia się słowo „inwentaryzacja”. I to najczęściej w kontekście negatywnym: „Nie mamy inwentaryzacji”, „Bez szczegółowej inwentaryzacji nic nie zrobimy..”, „Inwentaryzacja tego całego majątku zabierze nam ze trzy lata..”. Czy rzeczywiście?

 

                                                                    

 

 

Zanim odpowiemy, ustalmy jednak o jaką inwentaryzację chodzi?”

 

A co z rotacją pracowników, z których już tylko najstarsi pamiętają, gdzie jest jaki kanał i które komory są połączone? Jak rozpocząć działania, aby nie wydać za wiele pieniędzy, ale też osiągnąć spodziewany rezultat i efektywnie zarządzać siecią, prowadzić remonty lub wdrożyć modelowanie hydrodynamiczne?

 

Czy do eksploatacji nadaje się QGIS, czy też warto pomyśleć o innej aplikacji, a jeśli, to czy musi ona być skomplikowana i kosztowna?

 

Nawiązując do powyższego cytatu chcemy poszukać odpowiedzi na proste potrzeby dotyczące eksploatacji i inwentaryzacji systemu kanalizacji deszczowej, otwartej i zamkniętej, ale też ogólnospławnej czy sanitarnej oraz naszej aplikacji GIShub, która doskonale wpisuje się w te potrzeby.

 

WEBINARIUM Jak dobrać odpowiednie urządzenie przenośne do ręcznego pomiaru przepływu.

Szukasz kompaktowego urządzenia, które pozwoli w szybki i prosty sposób dokonać pomiaru przepływu w terenie jednej osobie w zaledwie kilka minut?

 

 

Młynek OTT MFPro jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej do pomiarów prędkości wody w małych rzekach, kanałach lub rowach. Bezobsługowy system składa się z bardzo lekkiego czujnika oraz odpornego na niesprzyjające warunki środowiskowe komputera polowego. Oba elementy urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było je zamontować do typowych drążków pomiarowych. Pomiar w przekroju hydrometrycznym odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku pomiaru tradycyjnymi młynkami mechanicznymi z wykorzystaniem drążka. Oprogramowanie komputera polowego sugeruje użytkownikowi kolejne kroki podczas pomiaru, prowadząc go od pierwszego do ostatniego punktu. Wszystkie wartości pomiarowe i aktualna pozycja młynka są na bieżąco pokazywane na wyświetlaczu urządzenia oraz automatycznie zapisywane do pamięci. Na koniec każdego pomiaru wszystkie zmierzone prędkości składowe są wykorzystane do obliczenia przepływu zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ze względu na wykorzystaną technologię oraz kompaktową budowę czujnika, urządzenie jest w stanie mierzyć nawet najmniejsze prędkości (bliskie 0 m/s)w płytkich wodach niezależnie od stopnia zanieczyszczenia oraz zarastania przez roślinność.

 

 

 

Główne funkcje i zalety:

 

 • kompaktowe i lekkie urządzenie bez ruchomych części – system praktycznie bezobsługowy;
 • automatyczny pomiar głębokości w pionie oraz zanurzenia czujnika (opcja);
 • automatyczna rejestracja wszystkich danych pomiarowych – cały pomiar zrealizowany może być przez jedną osobę w krótkim czasie;
 • mierzona prędkość wyświetlana na bieżąco – możliwość kontrolowania pomiaru;
 • kalkulacja przepływu w oparciu o powszechnie stosowane standardy – oszczędność czasu, którego nie trzeba poświęcać na obliczenia po pomiarach;
 • łatwy eksport danych z komputera polowego do PC za pośrednictwem złącza USB – kopiowane są wszystkie wartości łącznie z plikiem LOG.

 

 

 

 

Bezkompromisowy komputer polowy do pracy w terenie, który wyróżnia:

 

 • duży, kolorowy wyświetlacz – wyraźny, nawet w pełnym słońcu;
 • przewodnik użytkownika krok po kroku prowadzący przez konfiguracje urządzenia oraz pomiar – obsługa możliwa nawet przez niedoświadczone osoby;
 • odporność na niesprzyjające warunki pracy (kurz i wodę), klasa ochrony IP67 – komputer polowy będzie działać nawet po całkowitym zalaniu;
 • jeden komputer polowy, który może pracować z kilkoma różnymi czujnikami MFPro.

 

Zastosowanie:

 

 • otwarte kanały (strumienie, małe rzeki, kanały i rowy melioracyjne);
 • woda czysta oraz silnie zanieczyszczona, ścieki;
 • miejsca w których przepływ jest turbulentny, silnie zarośnięte;
 • do kalibracji lub pomiarów kontrolnych.

 

Zapisz się na webinar i dowiedz się:

 

 • jak zbudowany jest młynek OTT MFPro;
 • jak przebiega procedura pomiaru i prezentacja danych;
 • jakie są główne zalety młynka i gdzie można go zastosować.

 

Webinar poprowadzilł:

Karol Mikołajewski – z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

WEBINARIUM Jak pada deszcz w Polsce?

Ile deszczu pada w Polsce? Jak kształtują się opady nawalne? Na te i inne związane z deszczem w naszym kraju pytania opowiemy podczas webinarium, które odbędzie 23 lutego o godz. 10.00.

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w latach 2016-2020 a obecnie jest jednym z flagowych narzędzi firmy RetencjaPL służącym projektantom w całym kraju.

 

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące kwestie:

 • jak w pełni korzystać z cyfrowego atlasu opadów maksymalnych PANDa;
 • jakie są korzyści wynikające z cyfrowego dostępu do miarodajnych natężeń deszczów?
 • dlaczego coraz częściej projektanci korzystają z cyfrowych atlasów zamiast pojedynczych modeli opadowych?
 • w jaki sposób Atlas PANDa jest powiązany z platformą WaterFolder i jak efektywnie połączyć projektowanie systemów odwodnienia w oparciu o rzetelne i miarodajne dane opadowe?

 

 

W drugiej części spotkania porozmawiamy o tym, jak padają deszcze nawalne, a dokładniej jaki jest ich rozkład w czasie. To zagadnienie jest szczegółowo analizowane w ramach kolejnego projektu realizowanego przez firmę RetencjaPL pod nazwą WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Zaczniemy od stosunkowo prozaicznego pytania: co to jest deszcz nawalny i jak go wyszukiwać w archiwalnych zapisach deszczów? Następnie powiemy ile deszczy nawalnych wystąpiło w Polsce w ciągu 30 lat na 100 stacjach. Pokażemy także, jakie są maksymalne wysokości tych opadów i jak wiedzę tą można aplikować w projektowaniu systemów odwodnienia w Polsce. Na koniec pokażemy, że każdy deszcz ma swój własny, indywidualny przebieg (dystrybucję) w czasie, której graficznym obrazem jest hietogram. Pamiętając o tym, i nie ignorując tego faktu, pokażemy w jaki sposób można jednak porządkować zbiory hietogramów i wyszukiwać charakterystyczne wzorce, które w przyszłości będą mogły być podstawą do modelowania systemów odwodnienia w Polsce.

 

Ponadto zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • analiza wstępnych wyników i wniosków w związku z wdrażaniem projektu Water Folder Connect;
 • jakie korzyści zintegrowana plaforma Water Folder Connect daje jej przyszłym użytkownikom?
 • prezentacja korelacji rozkładu opadów w czasie na występowanie powodzi;
 • przedstawienie założeń, warsztatu i metod badawczych przy realizacji projektu Water Folder Connect;
 • dlaczego integrujemy platformę Water Folder i wykorzystujemy opracowane hietogramy wzorcowe do modelowania systemów odwodnienia?

 

Państwa udział w tym webinarium oraz wszelkie opinie i pomysły pozwolą na dostosowanie platformy WaterFolder Connect do aktualnych i przyszłych potrzeb i wyzwań projektowania i modelowania odwodnień w Polsce.

 

Webinar poprowadził:

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – specjalista w zakresie modelowania opadów atmosferycznych i systemów odwodnienia.

 

*Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) został zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-1428/15), dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez RetencjaPL we współpracy z IMGW-PIB w latach 2016-2020.

*Water Folder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia jest realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego B+R (POIR.01.01.01-00-0119/21), dofinasowanego przez NCBiR.

WEBINARIUM OTT ecoLog 1000 – proste i efektywne urządzenie all-in-one do monitorowania stanu wody.

OTT ecoLog 1000 wraz z aplikacją mobilną RainBrain to samodzielny, komórkowy rejestrator poziomu wody gruntowej do pomiaru wysokości i temperatury wody. Zapewnia niezawodny czas pracy systemu i dokładne dane. Jest doskonałym narzędziem do stworzenia podstawowego systemu pomiarowego, który pozwoli na rejestrację stanów wody w rzekach, potokach, zbiornikach retencyjnych na terenach miast i gmin.

 

Co wyróżnia OTT ecoLog 1000:

 

 

 

Prowadzenie: Karol Mikołajewski – z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

Zintegrowany w OTT ecolog 1000 modem GPRS/4G pozwala na transmisję danych z wykorzystaniem dowolnego operatora telefonii komórkowej. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest to system łatwy i tani w montażu, który można użytkować praktycznie w każdych warunkach.

 

Skonfiguruj i monitoruj dane zdalnie za pomocą zintegrowanej dwukierunkowej komunikacji mobilnej, aby uniknąć niepotrzebnych, kosztownych podróży do miejsca pomiaru i wysyłaj zaszyfrowane dane z automatycznymi ponawianiami, jeśli transmisja nie powiodła się.

 

Urządzenie OTT ecoLog 1000 wraz z aplikacją RainBrain to połączenie, które pozwolić na realizację zadań związanych z monitoringiem sytuacji hydrologicznej oraz alarmowaniu o przekroczonych stanach charakterystycznych. Jest doskonałym narzędziem do stworzenia podstawowego systemu pomiarowego, który pozwoli na pomiar i rejestrację stanów wody w rzekach, potokach, zbiornikach retencyjnych na terenie miasta. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest to system łatwy i tani w montażu, który można użytkować praktycznie w każdych warunkach.

 

Webinar poprowadzilł:

Karol Mikołajewski – z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

 

WEBINARIUM Poznaj nasze praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu danych PANDa.

Jeśli szukasz odpowiedzi:

 • Dlaczego 131 l/s na 1ha nie jest prawidłowym natężeniem deszczu w całej Polsce?
 • Dlaczego natężenie deszczu 15-minutowego jest niewystarczające?
 • Skąd wzięły się prawdopodobieństwa projektowe 10%, 20%, 50%?
 • Na jakie prawdopodobieństwa i częstości należy projektować systemy odwodnienia?
 • Dlaczego lepiej i bezpieczniej skorzystać z Atlasu niż ze wzoru Błaszczyka lub formuły Bogdanowicz-Stachý’ego?

 

Na powyższe pytania podczas webinaru odpowie nasz ekspert Tomasz Glixelli, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, obecnie kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie RETENCJAPL.

 

Ponadto trakcie webinaru:

 • Usłyszysz genezę, historię i najważniejsze korzyści Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)
 • Zobaczysz jak szybko i adekwatnie do potrzeb pobrać dane w aplikacji PANDa i co otrzymujesz wraz z certyfikatem

 

 

Webinar poprowadzilł:

Tomasz Glixelli– w firmie RetencjaPL kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej. Jest odpowiedzialny za opracowywanie różnej skali projektów technicznych, dotyczących zarządzania wodami opadowymi, analiz zagrożenia podtopieniami i powodziami w miastach z oceną skutków zmian klimatu, oraz programów inwestycyjnych ochrony przed powodzią.

 

WEBINARIUM Dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej na platformie WaterFolder.

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Podczas doboru pojawia się szereg pytań:

 

 • Znajomość jakich parametrów jest niezbędna, celem doboru odpowiedniego urządzenia?
 • Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
 • Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest Kalkulator doboru regulatorów przepływu, który powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

 

 

Webinar poprowadzili:

Marta Ratkiewicz – w firmie RETENCJAPL pracuje jako specjalista ds. produktu. Jest odpowiedzialna za dobór regulatorów przepływu planowanie procesu realizacji zamówień.

Dr inż. Szymon Mielczarek –  Kierownik Projektów Rozwojowych w firmie Ecol- Unicon.