Jarosław Rosa

Poprzedni Następny

Absolwent Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. Od początku swojej pracy zawodowej (15 lat) zajmuje się tematyką wód opadowych i roztopowych, początkowo w branży drogowej (w związku z budowa dróg ekspresowych i autostrad w Polsce), a następnie na terenach przemysłowych i miejskich.

 

Wdrażający rozwiązania techniczno-programistyczne w zakresie modelowania hydrodynamicznego w sieciach kanalizacyjnych (Bentley SewerGEMS). Zajmuje się głównie problematyką zagospodarowania i ponownego wykorzystania wód opadowych.
 
Obecnie Kierownik zespołu w Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o.
 
Cyklicznie bierze udział w ogólnopolskiej Konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne” organizowanej przez wydawnictwo ABRYS. Ponadto odbył szkolenia produktowe wiodących producentów rozwiązań do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W 2014 roku odbył również szkolenie Uderzenia hydrauliczne w sieciach ciśnieniowych  – problematyka i zapobieganie” w Izraelu oraz kurs on-line „Water for Liveable and Resilient Cities”, Monash University (Australia 2015r.).
 
Autor licznych publikacji, m.in.:
 
Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia, Błachuta J., Kamiński W., Kowalczak P., Rosa J., Zgrabczyński J., BPWMiIŚ Biprowodmel Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2011;
 
Problematyka napraw betonów budowli hydrotechnicznych na przykładzie śluzy Morzysław i śluzy Gawrony na Kanale Ślesińskim, Antoszewski R., Rosa J., 2010: Materiały z III konferencji naukowej Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, Rydzyna 18-20 listopada 2010;
 
Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce, Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński J., i in., BPWMiiŚ Biprowodmel Sp. z o.o. na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Poznań 2010;
 
Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, BEiPBK EKKOM Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Kraków 2008; Załącznik Nr 5 pkt. 4 Opis metod i środków ochrony środowiska gruntowo-wodnego, Rosa J., Zgrabczyński J.
 
Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych.
 
Projekty referencyjne:

  • Projekt odwodnienia autostrady A2 na odcinku Września-Konin i Konin-Koło
  • Projekt odwodnienia obwodnicy Borku Wlkp., Ostrowa Wlkp.,
  • Projekty odwodnienia dróg wojewódzkich i gminnych (ponad 10)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych parków logistycznych (Poznań, Warszawa, Sochaczew, Koninko, min, dla ProLogis, Goldbeck, Panattoni)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla centrów handlowych i sieci sklepów (Poznań, Łódź, Warszawa min. dla Lidl Polska, Auchan)
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla obiektów biurowych min. (Echo Investment Poznań Park biurowy) i technicznych Strażnica Straży Pożarnej na lotnisku Poznań Ławica i dla samego lotniska Poznań Ławica.
  • Koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla miasta Poznania
  • Projekty ujęcia i zagospodarowania wód opadowych dla zakładów przemysłowych, m.in. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz MAN BUS Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
Powrót