Jerzy Szot

Poprzedni Następny

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej o specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy, ukończył w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 
Od 1996 r. zajmuje się zawodowo pracą przy projektach realizowanych przez Beneficjentów w oparciu o prawo zamówień publicznych z funduszy przed i po akcesyjnych Unii Europejskiej i Mechanizmu Norweskiego.
 
Kieruje przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych, głównie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie całej Polski.
 
Pełni funkcję Konsultanta i kieruje zespołami Ekspertów przy realizacji projektów drogowych i gazociągów wysokoprężnych, których inwestorami są m.in. GDDKiA, PSG i GAZ-SYSTEM.
 
Jest Biegłym z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (nr uprawnień 140/2000) i w zakresie postępowania wodnoprawnego (nr uprawnień 141/2000).
 
Posiada praktyczną znajomość realizowania umów zgodnie z Warunkami Kontraktowymi zalecanymi do stosowania przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC.
 
Prywatnie jest pasjonatem gry w tenisa ziemnego, biegów długodystansowych oraz dobrego jedzenia i wina.

Publikacje eksperta

Powrót