Krzysztof Filipek

Poprzedni Następny

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung (Uniwersytet Bielefeld, Uniwersytet Witten-Herdecke, Niemcy, Uniwersytet Marie and Pierre Curie, Paris, Francja, Uniwersytet Manchester, Wielka Brytania), absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania (program MBA) SGH Warszawa.

Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: International Water (Szwajcaria), United Utilities (Wielka Brytania), Veolia Water (Francja), w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi, prowadzeniu zespołów zadaniowych.
 
Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych z dziedziny chemii materiałów (Polyhedron, Transition Metal Chemistry, Inorganica Chimica Acta), gospodarki wodnej (Współczesne Problemy Hydrogeologii), gospodarki wodno-ściekowej (Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Inżynieria Środowiska. Biuletyn Głównego Instytutu Górnictwa), oczyszczania ścieków i wód przemysłowych (Polish Journal of Environmental Sciences) oraz licznych prezentacji konferencyjnych.
 
Wykładowca wyższych uczelni (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) i instytucji szkoleniowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania, analizy ryzyka, wskaźników efektywności gospodarki wodno-ściekowej, opracowywania biznes planów.
 
Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami wodnymi, zagospodarowania wód opadowych, energetycznego wykorzystania osadów i odpadów, gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów związków gmin. Doradca i konsultant zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, urzędów miast i gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, rozwiązań organizacyjnych w zakresie wód opadowych.
 
Biegły z zakresu procedur wodnoprawnych, w latach 2006-2009 doradca Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie gospodarki komunalnej, od 2003 roku członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice.

Powrót