Dr inż.

Roman Edel

Poprzedni Następny

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.  Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2004 roku na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic”.

 

Jest autorem książki „Odwodnienie dróg” (2000, 2002, 2006 i 2009) wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz współautorem „Tablic do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach zamkniętych” (1997) oraz „Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic” (2004),  które ukazały się nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Pierwsze wydanie książki „Odwodnienie dróg” zostało nagrodzone wyróżnieniem Ministra Infrastruktury w roku 2002.

 

Oprócz pozycji książkowych autor publikuje także artykuły w czasopismach fachowych.

 

W pracy zawodowej zajmuje się samodzielnym projektowaniem dróg i odwodnień drogowych, a także zlecaniem i nadzorowaniem prac projektowych w tej dziedzinie.

Powrót