Prof. dr hab. inż.

Ziemowit Suligowski

Poprzedni Następny

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1971), doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska (1977), doktor habilitowany nauk technicznych Politechnika Wrocławska (1992), profesor nauk technicznych 2007. Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania i do kierowania, członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor wielu podręczników, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Członek Rady Programowej „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (organ Izby Projektowania Budowlanego), oraz Komitetu Naukowego miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”, Rady Programowej miesięcznika „Technologia Wody” i czasopisma „Ochrona Środowiska” (obecnie: Kierunek Wod. – Kan.). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika”, redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan.” (Verlag Dashofer).

Powrót