21

Ekspertów oraz członków Komitetu Naukowego

3 303 523

pozyskanych na realizację projektów

25

zrealizowanych projektów w trakcie ostatniego roku