Contact us

RETENCJAPL Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

NIP: 5842743299

REGON: 362196557

Numer KRS: 0000570277

Organ rejestracyjny: District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VII Commercial Division of National Court Register

 

Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

M: +48 731 909 893

Wrocław

ul. Hoene-Wrońskiego 14C/2

50-376 Wrocław

M: +48 730 071 302

Kraków

ul. Urzędnicza 16/1

30-051 Kraków

M: +48 691 538 741

 

 

Administration / Accountancy

Alicja Idzińska

M: +48 731 909 893