Dane spółki

RETENCJAPL Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

 

NIP: 5842743299

REGON: 362196557

 

Numer KRS: 0000570277

Organ rejestracyjny: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego