Projekty unijne / PANDa

Tworzymy pierwszą kompleksową mapę opadów w Polsce

Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w  miastach wymaga danych opadowych: aktualnych, obiektywnych i niepodważalnych. Dlatego też opracowaliśmy Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa).

To platforma cyfrowa, która zawiera informacje o natężeniach deszczów miarodajnych. Jest niezbędna, by projektować systemy odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce w spójny sposób.

 

Przygotowaliśmy zbiorczą bazę danych o opadach w wysokiej rozdzielczości czasowej, oraz jej analizę statystyczną  – wszystko po to, by ustalić natężenia deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast Polski. Internetowy kalkulator natężeń deszczów miarodajnych, który przygotowujemy w oparciu o dane PANDy, to narzędzie niezbędne do nowoczesnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi.

 

Projekt PANDa prowadzimy we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w Poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1428/15

 

 

Wartość projektu: 4 996 744,34 zł

Wielkość dofinansowania: 3 303 523,40 zł

 

 

 

Realizacje w zakresie PANDa