Projekty unijne / PANDa

Na początku 2016 roku nasza firma otrzymała dofinansowanie dla Projektu PANDa, złożonego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).
 

Celem projektu jest opracowanie  i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).

 
 

 

 

Platforma cyfrowa PANDa ma być źródłem aktualnej i niepodważalnej informacji o natężeniach deszczów miarodajnych, do projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.

 

Projekt zakłada przygotowanie zbiorczej bazy danych o opadach w wysokiej rozdzielczości czasowej, a następnie jej analizę statystyczną w celu ustalenia natężeń deszczów miarodajnych do projektowania dla wszystkich 919 miast Polski. Uzyskane wartości natężeń deszczów posłużą do opracowania internetowego kalkulatora natężeń deszczów miarodajnych.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB).

 

 

Wartość projektu: 4 996 744,34 zł

Wielkość dofinansowania: 3 303 523,40 zł

Realizacje w zakresie PANDa