Projekty unijne

WaterFolder Connect PANDa PANDa

Retencjapl jest beneficjentem 2 projektów unijnych:

WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0119/21

Wartość projektu: 2 630 133.91 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 691 590. 99 zł

 

„Opracowanie i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1428/15

Wartość projektu: 4 996 744,34 zł

Wielkość dofinansowania: 3 303 523,40 zł