WaterFolder Connect

RETENCJAPL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia”

 

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanej platformy projektowania i modelowania systemów odwodnienia WaterFolder Connect umożliwiającej projektantom na cyfrowe projektowanie połączone z modelowaniem całych systemów odwodnienia w otwartej formule dostępu poprzez Internet.

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0119/21

Wartość projektu: 2 630 133.91 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 691 590. 99 zł

 

 

 

 

Czym jest WaterFolder Connect?

 

W ramach projektu opracowana będzie zintegrowana internetowa platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia WaterFolder Connect. To całkiem nowe w skali kraju a nawet świata rozwiązanie pozwalające na: obliczanie i dobór konkretnych produktów dla całych systemów odwodnień wraz ze sporządzeniem dokumentacji graficznej projektów oraz weryfikację projektów z użyciem modelowanie hydrodynamicznego.

 

Przewagi konkurencyjne produktu będą wynikać z:

prowadzenia wszystkich prac projektowych i modelowych w chmurze obliczeniowej; wdrożenia algorytmu zautomatyzowanej transformacji projektu w model komputerowy, opierania się na wiarygodnych wysokościach opadów miarodajnych z Atlasu PANDa do projektowania i wydzielonych lokalnych hietogramów wzorcowych do modelowania systemów odwodnienia.

 

Odbiorcą platformy WaterFolder będą:

  • projektanci
  • firmy dostarczające technologie systemów odwodnienia
  • miasta dokonujące adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu i wdrażające błękitno-niebieską infrastrukturę.

 

Inżynierowie muszą projektować systemy odwodnienia wyposażane w rozwiązania do ich retencjonowania, rozsączania i wykorzystania na miejscu, zwiększa się presja wymogu weryfikacji projektów z użyciem modelowania hydrodynamicznego. Firmy, które są liderami technologii odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w Polsce i na świecie, przyszli partnerzy komercyjni WaterFolder Connect będą mogli dzięki platformie zapewnić pełne wsparcie techniczne inżynierom, z którymi chcą współpracować celem sprzedaży swoich produktów. Analiza danych z platformy w tym geolokalizacja prowadzonych prac projektowych będzie zapewniać tym firmom łatwiejszy dostęp do leadów sprzedażowych oraz ogólną wiedzę o stanie i kierunkach rozwoju rynku systemu odwodnień w Polsce. Na koniec interesariuszem projektu WaterFolder Connect będą wyższe uczelnie kształcąc w obszarze wód opadowych (darmowy dostęp edukacyjny).