Zapytanie ofertowe

W związku z wejściem w kolejny, III etap projektu PANDa:

 

„Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)” 

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020)

 

bardzo prosimy o składanie ofert na zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z poniższym zapytaniem:

 

Zapytanie ofertowe

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: magdalena.pielacha@retencja.pl.