FAQ

Co to jest Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa)?
Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to platforma cyfrowa, która zawiera informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast w Polsce. Podstawą dla platformy PANDa są aktualne dane opadowe z okresu 30 lat, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających przyjęte w Polsce standardy pomiarowe. Posiadanie precyzyjnych i rzeczywistych danych opadowych umożliwia ocenę przyszłych zagrożeń w danym obszarze oraz zaplanowanie działań prewencyjnych.

 

Czy dostęp do aplikacji PANDa jest płatny?

Tak. Dane Atlasu PANDa udostępniane są odpłatnie.

 

Gdzie należy się zarejestrować, aby zakupić i pobrać dane z aplikacji PANDa?

Dane Atlasu PANDa dostępne są na: https://portal.atlaspanda.pl

 

Jaki jest czas oczekiwania na dane?

Dane PANDa są dostępne od razu po opłaceniu wybranego zakresu (podstawowy lub pełny).

 

Czy PANDa jest odpowiednikiem niemieckiego Atlasu KOSTRA?
Tak. Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) jest polskim odpowiednikiem Atlasu KOSTRA.
Model PANDa prezentuje jednak jakościowo inne podejście, gdyż dla wszystkich analizowanych 100 deszczomierzy opracowane zostały modele probabilistyczne opisujące maksymalne wysokości opadów. Na podstawie tych modeli wyznaczone zostały wartości miarodajne do projektowania systemów odwodnienia natężenia deszczów dla różnych czasów trwania i prawdopodobieństw. Wartości te poddane zostały analizie geostatystycznej, w wyniku której ustalono stabelaryzowane wartości natężeń deszczów miarodajnych o zadanych czasach trwania i prawdopodobieństwach (częstotliwościach) oraz precyzyjne lokalne modele deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast Polski, a także dla regionów uzyskanych po pokryciu całego terenu Polski siatką jak w przypadku KOSTRA.

 

Czy PANDa swoim zasięgiem obejmuje cały obszar Polski?

Tak. PANDa swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski.

 

Czy otrzymam certyfikat potwierdzający wiarygodność danych?
Tak. Dane udostępniane są w formie certyfikatu.

 

Masz inne pytanie związane z aplikacją PANDa?