Opinie Klientów

WODOCIĄG MARECKI SP. Z O.O.

„Dane opadowe PANDa wykorzystujemy do modelowania hydrodynamicznego, wydawania warunków technicznych oraz obliczania pojemności zbiorników retencyjnych. To dla nas gwarancja, że wykonane przez nasz zespół obliczenia i koncepcje są rzetelne i wiarygodne”

Paweł Kajetan Specjalski, Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o. o.

 

 

URZĄD MIASTA RUMIA

Wdrożenie modelu opadowego PANDa pozwoliło nam zmotywować inwestorów do stosowania realnie potrzebnej retencji, co przekłada się na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z zalaniem, co z kolei pozwala na oszczędności budżetu miasta.

Paweł Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Geodezji

 

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Z modelu opadowego PANDa czerpiemy m.in. dane wejściowe do realizowanych na bieżąco projektów związanych z projektowaniem infrastruktury odwodnieniowej oraz do modeli zlewni tworzonych na potrzeby inwestycji w naszym mieście.

Elżbieta Chrząszcz, Główny Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

 

 

PWiK Kalisz 

Obecnie wykorzystujemy dane opadowe PANDa do wydawania warunków technicznych włączenia się do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez wskazanie Inwestorowi wartości natężenia deszczu miarodajnego. W praktyce przekłada się to na skrócenie czasu wydania takich warunków.

Artur Mielczarek, Dyrektor ds. Eksploatacji,