Postęp realizacji prac – Sierpień-Wrzesień 2019

Przeprowadzono drugą serię testów internetowego kalkulatora natężeń deszczów miarodajnych PANDa. Przygotowano założenia i rozpoczęto prace na kalkulatorami inżynierskimi bazującymi na atlasie PANDa, służącymi do bezpiecznego i optymalnego doboru elementów systemów odwodnienia. Uwagę skupiono przy tym na podstawowych kalkulatorach służących do:

 

  • obliczania niezbędnej objętości retencji i doboru rozwiązań projektowych zbiorników rurowych oraz zbiorników betonowych,
  • obliczania spływu powierzchniowego i doboru odwodnień liniowych,
  • obliczania i dobru systemów rozsączania wód opadowych.

 

Wyniki projektu PANDa zaprezentowano na dwóch specjalistycznych konferencjach:

  • IV Konferencja pt. „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi” GWOR 2019 (Zakopane, 4-6 września 2019 r.). Tytuł referatu: „Polski Atlas Natężęń Deszczów (PANDa) i jego wdrożenie w praktyce”;
  • Konferencja dla Projektantów AMIBLU (Kraków, 12-14 września 2019 r.). Tytuł referatu: „Nowoczesne podejście do doboru retencji rurowej na bazie kalkulatora PANDa.”
Powrót