Algorytm wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów –spotkanie zespołów realizujących projekt PANDa: RETENCJAPL i IMGW-PIB

21 sierpnia 2017r. w siedzibie IMGW-PIB we Wrocławiu odbyło się spotkanie zespołów realizujących zadania Etapu II projektu PANDa z RETENCJAPL Sp. z o.o. oraz IMGW-PIB. W trakcie spotkania ustalono ostateczną wersję algorytmu wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla hierarchii czasów ich trwania od 5 min. do 3 dni. Zaprezentowano także postępy dotyczące rozwoju oprogramowania do wyznaczania niezależnych w czasie maksymalnych przedziałowych wysokości opadów. Sformułowano także zalecenia odnośnie zmian w funkcjonalności opracowywanego oprogramowania.

Powrót