Analiza prac podczas spotkania zespołów realizujących projekt PANDa: RETENCJAPL i IMGW-PIB

28 sierpnia 2017r. w siedzibie IMGW-PIB we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie zespołów realizujących zadania Etapu II projektu PANDa z RETENCJAPL Sp. z o.o. oraz IMGW-PIB. Na spotkaniu zaprezentowano funkcjonalność poprawionego oprogramowania i omówiono formę prezentacji wyników analiz maksymalnych wysokości opadów. Strony spotkania dokonały wymiany danych, tj. zweryfikowanych szeregów opadowych oraz pierwszych wyników identyfikacji miarodajnych wysokości opadów dla 3 wybranych stacji meteorologicznych.

Powrót