Etap I – Prace rozwojowe – Opracowanie i zweryfikowanie ogólnopolskiej bazy szeregów opadowych w wysokiej rozdzielczości czasowej

W chwili obecnej realizowany jest etap I, którego celem jest  opracowanie i zweryfikowanie ogólnopolskiej bazy szeregów opadowych w wysokiej rozdzielczości czasowej rozumianej jako rozdzielczość rzędu pojedynczych minut. Etap ten należy do kategorii prac rozwojowych i z założenia będzie trwał 11 miesięcy.

Podjęte prace mają na celu statystyczne opracowanie wysokości opadów krótkotrwałych dla wszystkich analizowanych deszczomierzy. Pierwszy etap realizowany jest przez IMGW-PIB. 

Na jego wstępie obliczone zostaną przedziałowe wysokości opadów krótkotrwałych na podstawie analizy cyfrowej szeregów czasowych opadów oraz przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego do tego celu oprogramowania. Po uszeregowaniu największych przedziałowych wysokości opadów dla różnych czasów trwania opracowane zostaną przez spółkę RETENCJAPL modele fizykalne opadów maksymalnych, oparte o modele empiryczne, a także nastąpi dostosowanie do rozkładów empirycznych  opadów  maksymalnych teoretycznych funkcji rozkładów prawdopodobieństwa. Zostanie też przeprowadzona ocena dokładności opisu wyników pomiarowych przez opracowane najlepsze modele empiryczne i probabilistyczne oraz identyfikacja optymalnego typu modelu wysokości opadów maksymalnych  dla wszystkich stacji.

Zakończenie etapu I nastąpi po opracowaniu bazy danych dla 100 deszczomierzy o zakładanej długości minimalnej  szeregów czasowych wynoszącej 30 lat.

 

W okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 lipca 2016 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

  • opracowano szczegółowy Harmonogram realizacji Umowy.
  • wybrano 100 stacji pomiarowych, z których dane zostaną przetworzone na format cyfrowy.
  • wykonano digitalizację danych z pasków pluwiograficznych  z 6 stacji pomiarowych.
  • opracowano zestawienie wyników pomiarów opadów atmosferycznych z automatycznych urządzeń cyfrowych dla 41 stacji z lat 2006-2015
  • nawiązano kontakt z krajami przygranicznymi celem uzyskania danych dla obszarów przygranicznych
  • otrzymano zgodę na wcześniejszą komercjalizację w formie licencjonowanej aplikacji komputerowej Atlasu PANDa.

 

W sierpniu wykonano następujące działania:

  • przeprowadzono digitalizację danych z pasków pluwiograficznych  z 13 stacji pomiarowych.
  • dla 127 stacji opracowano zestawienie dostępnych  wyników pomiarów  opadów atmosferycznych  z automatycznych urządzeń cyfrowych
Powrót