O Projekcie PANDa mówiliśmy podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach

Nasza firma została zakwalifikowana do zorganizowania wydarzenia pobocznego podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbywała się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018r.

 

 

 

 

Temat naszego wystąpienia to: Climate Proofing Strategies i miało ono miejsce 3 grudnia w godz. 12:30-14:00 w pawilonie Unii Europejskiej.

 

Nasza sesja stanowiła platformę do demonstrowania różnych strategii i możliwości ochrony klimatu. Eksperci z różnych dziedzin przedstawili przegląd prowadzonych badań i bieżących inicjatyw dotyczących obecnych i przyszłych warunków opadowych, a także prognoz sezonowych. Zaprezentowane zostały również przykłady praktycznej ochrony klimatu w oparciu o wyniki projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczu (PANDa).

 

Podczas COP24 dnia 3 grudnia w godzinach 14:00 – 16:00 odbyła się również sesja Meet-the-Expert z naszym udziałem, która poświęcona była Projektowi PANDa.

 

Na zdjęciu: Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr

 

Na zdjęciu: Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr

 

 

Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) – POIR.01.01.01-00-1428/15, to projekt który jest dofinansowany został z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Powrót