PANDa podczas spotkań „Projektowanie na śniadanie”

Temat projektu PANDa poruszany był podczas cyklu spotkań „Projektowanie na śniadanie”. To wydarzenie, które odbywa się w największych miastach w całej Polsce. Uczestniczą w nim przede wszystkim projektanci branży sanitarnej.

W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia związane z zagospodarowaniem wód opadowych oraz wyzwaniami jakie niesie ze sobą̨ Nowe Prawo Wodne.

 

Jednym ze stałych tematów jest również Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa). Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się, czym jest model opadowy PANDA, jakie są aktualne postępy w realizacji projektu, jakie są korzyści z stosowania modelu PANDa oraz czym się różni od obecnie stosowanych modeli Błaszczyka oraz Bogdanowicz i Stachy.

 

Spotkania Projektowanie na śniadanie odbyły się już w miastach takich jak: Wrocław, Gdańsk, Lublin, Wodociągi Katowice, Łódź, Poznań, Kraków, Katowice. Kolejne startują już jesienią.

Projektowanie na Śniadanie, Wrocław 28.02

 

 

Projektowanie na Śniadanie, Katowice 08.06

 

Więcej na stronie:  https://ecol-unicon.com/

Powrót