Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu

Po weryfikacji danych przekazanych 28 kwietnia 2017, otrzymaniu przygotowanego przez  koordynatora projektu ze strony IMGW-PIB podsumowania końcowego całości I etapu i w konsekwencji podpisaniu końcowego protokołu zdawczo odbiorczego oficjalnie zakończyliśmy I etap projektu PANDa.
 
Zgodnie z wymogami formalnymi stworzony został przez nas Raport z realizacji etapu projektu – osiągnięcia kamienia milowego.
 
Podsumowanie działań w ramach etapu I projektu:
 
Wytypowano 100 deszczomierzy kontrolowanych przez IMGW, stanowiących podstawę do opracowana cyfrowej bazy szeregów opadowych. Poszczególne stacje były typowane na podstawie analizy wielokryterialnej. Efekt przeprowadzonych prac uznano za satysfakcjonujący, gdyż uzyskano pełne pokrycie kraju, z wyraźnym zagęszczeniem stacji w obszarze górskim. Rozmieszczenie stacji było prezentowane i konsultowane z gronem naukowców i specjalistów z całej Polski, wchodzących w skład Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN oraz Sekcji Hydrologii i Systemów Gospodarki Wodnej KGW PAN w ramach seminariów metodycznych projektu PANDa, współorganizowanych przez RETENCJAPL Sp. z o.o. oraz IMGW-PIB w dniach 16 grudnia 2016 r. we Wrocławiu i 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie (relacja z seminariów dostępna na stronie projektu PANDa, pod adresem: http://retencja.pl/aktualnosci-eu/.
 
Efektem I etapu projektu realizowanego w ramach prac rozwojowych  jest zweryfikowana ogólnopolska cyfrowa baza szeregów opadowych w wysokiej rozdzielczości czasowej (rozdzielczość rzędu pojedynczych minut nie gorsza od 10 min). Analiza danych objęła 100 deszczomierzy a długość zgromadzonych szeregów to 30 lat .

Poczyniono również starania celem uzyskania danych zlokalizowanych przy granicy z Polską z państw ościennych w celu podniesienia precyzji Atlasu Opadowego PANDa.

Powrót