Podsumowanie seminarium PANDa, które odbyło się 27 kwietnia w Warszawie

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie w sali im. G. Narutowicza Ośrodka Głównego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) odbyło się seminarium pt. „Polski Atlas Natężeń Deszczów PANDa”.

 

Seminarium zostało zorganizowane przez IMGW-PIB oraz firmę RETENCJAPL Sp. z o.o. przy współudziale  Sekcji Hydrologii i Systemów Gospodarki Wodnej KGW PAN, reprezentowanych przez ich przewodniczących odpowiednio dr hab. inż. Beniamina Więzika, prof. WSA i dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza, prof. IMGW-PIB.

 

W seminarium wzięli udział członkowie obu sekcji oraz goście zaproszeni przez IMGW-PIB i spółkę RETENCJAPL.

 

Podczas seminarium poruszone zostały zagadnienia w ramach trzech sesji tematycznych:

  • Sesja I: Projekt PANDa i cyfrowa baza danych o opadzie – Etap I
  • Sesja II: Techniki przetwarzania danych opadowych w projekcie PANDa
  • Sesja III: Warsztat statystycznego opracowania danych opadowych w projekcie PANDa – Etap II

 

W sesjach I i II podsumowano uzyskane rezultaty realizacji etapu I projektu PANDa w okresie VI.2016-IV.2017. Przedstawiono metodykę digitalizacji zapisów pluwiograficznych, metody kontroli jakości danych opadowych oraz powstałą cyfrową bazę danych opadowych o wysokiej rozdzielczości dla 100 deszczomierzy z 30-lecia 1986-2015. Wykazano na podstawie technik badań multifraktalnych, że jakość pseudo-szeregów czasowych z digitalizacji pasków pluwiograficznych nie jest gorsza od zapisów z deszczomierzy elektronicznych.

 

W sesji III omówiono drugi etap realizacji projektu, tj. zaprezentowano i przedyskutowano potencjalne algorytmy wyszukiwania maksymalnych natężeń przedziałowych opadów o różnych czasach trwania (metody: przewyższeń (POT), maksimów rocznych (AMS), serii największych wartości (AE)) oraz  przedstawiono potencjalne modele (teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa: Pearsona typu III, Gumbela, Weibulla, Frecheta, logarytmiczno-normalny, GEV, GED i GPD ) do opisu wysokości i natężeń deszczów miarodajnych. W dyskusji podkreślono istotność i potrzebę realizacji projektu PANDa zarówno ze względów naukowych jak i praktyki inżynierskiej.

 

Podczas seminarium przez kierownika wykonawczego projektu ze strony IMGW-PIB dr hab. inż. Bogdana Ozga-Zielińskiego przekazana została ostatnia część (40%) cyfrowej bazy danych składającej się z szeregów czasowych opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej nie gorszej niż 10 min, zamykająca I etap projektu.

 

Etap II projektu będzie realizowany w okresie V.2017-IV.2018.

 

Ustalono, że celem kolejnych seminariów metodycznych projektu PANDa dotyczących II etapu projektu będzie skonsultowanie projektu PANDa w gronie specjalistów z zakresu inżynierii sanitarnej, hydrologii i gospodarki wodnej jak również szersze rozpropagowanie  go wśród przedstawicieli administracji samorządowej.

 

Dziękujemy wszystkim Współorganizatorom i Wykładowcom za czas i trud włożony w przygotowanie wykładów i w organizację seminarium. Dziękujemy także bardzo serdecznie naszym Gościom za poświęcenie czasu na przyjazd na seminarium i aktywny udział w dyskusji.

 

Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr.
Kierownik naukowy projektu PANDa
RETENCJAPL Sp. z o. o.
e-mail: pawel.licznar@retencja.pl

 

Dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
Kierownik wykonawczy I etapu projektu PANDa
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
email: bogdan.ozga-zielinski@imgw.pl

 

Powrót