Postęp prac nad projektem – Grudzień 2016

W ostatnim miesiącu 2016 roku IMGW-PIB przeprowadziło digitalizację danych z pasków pluwiograficznych z 23 stacji pomiarowych z różnych okresów czasowych (głównie z okresu 1986-2000).

Ponadto dokonywano weryfikacji danych z automatycznych urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB.

Kompletowano również cyfrowe wyniki pomiarów automatycznych znajdujących się w różnych okresach oraz różnych systemach bazodanowych.

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń grudnia było zakończenie przez IMGW-PIB pierwszej części prac projektowych. Oficjalne przekazanie miało miejsce podczas seminarium „Mapa drogowa metodyki projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa”, które dobyło się 16 grudnia w IMGW we Wrocławiu. Tam też kierownik projektu ze strony IMGW-PIB dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zielińskiego złożył na ręce dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr pierwszą część (25%) cyfrowej bazy danych składającej się z szeregów czasowych opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej nie gorszej niż 10 min.

Powrót