Postęp prac nad projektem – Listopad 2016

W listopadzie zakończono pracę nad digitalizacją danych z pasków pluwiograficznych z 9 stacji pomiarowych z różnych okresów czasowych.

Ponadto dokonywano weryfikacji danych z automatycznych urządzeń cyfrowych  z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB.

Powrót