Postęp prac nad projektem – Luty 2017

W lutym 2017 przeprowadzono digitalizacją danych z pasków pluwiograficznych z 23 stacji pomiarowych z różnych okresów czasowych.

Ponadto dokonano weryfikacji danych z automatycznych urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB.

Kompletowano również cyfrowe wyniki pomiarów automatycznych znajdujących się w różnych okresach w różnych systemach bazodanowych.

Luty był tez miesiącem, w którym oficjalnie została przekazana druga część prac wykonanych przez IMGW-PiB. Było to 35% danych cyfrowej bazy szeregów opadów w wysokiej rozdzielczości czasowej (1052 stacjolat). Kolejna – ostatnia już część pierwszego etapu Badania i Rozwój – zakończy się 30 kwietnia.

Powrót