Postęp prac nad projektem – Marzec 2017

W miesiącu marcu odbyła się konferencja Stormwater Poland 2017, podczas której o projekcie PANDa opowiedział Dyrektor Projektu PANDa, dr. hab. Inż. Paweł Licznar.

 

W ramach realizacji harmonogramu projektu w miesiącu marcu 2017 dokonano digitalizacji danych z różnych okresów czasowych z 47 stacji.

Przeprowadzono weryfikację danych z automatycznych urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB.

Kompletowano również cyfrowe wyniki pomiarów automatycznych znajdujących się w różnych okresach w różnych systemach bazodanowych.

Powrót