Postęp prac nad projektem – Październik 2016

Październik był miesiącem, w którym dokonano digitalizacji danych z 4 stacji pomiarowych. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja danych generowanych automatycznie z urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB.

Powrót