Postęp prac nad projektem – Styczeń 2017

Styczeń 2017 zakończył się digitalizacją danych z pasków pluwiograficznych z 26 stacji pomiarowych z różnych okresów czasowych.

Ponadto dokonano weryfikacji danych z automatycznych urządzeń cyfrowych z lat 2006-2015 ze stacji meteorologicznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB.

Kompletowano również cyfrowe wyniki pomiarów automatycznych znajdujących się w różnych okresach w różnych systemach bazodanowych.

Powrót