Postęp prac związanych z realizacją projektu – stan na 31 sierpnia 2017 r.

Podsumowanie działań jakie zostały wykonane do końca sierpnia 2017r. przez zespół realizujący projekt PANDa

Do najważniejszych prac z tego okresu należą:

  • Sporządzenie raportu nt. metodyki opracowywania opadów o maksymalnej wydajności i teoretycznych funkcji rozkładów prawdopodobieństwa
  • Sporządzenie i wdrożenie metodyki analizy czasów załamania widm szeregów opadowych, pod kątem optymalizacji struktury fizykalnych modeli opadowych
  • Analiza rozkładu przestrzennego czasów załamania widm szeregów opadowych dla 100 analizowanych stacji meteorologicznych
  • Przygotowanie i przetestowanie aplikacji komputerowej do przetwarzania szeregów opadowych i wyszukiwania maksymalnych przedziałowych wysokości i natężeń opadów. Włączenie funkcjonalności wyszukiwania maksymalnych przedziałowych natężeń opadów metodami AMS (Annual Maximum series) oraz POT (Peak Over Threshold) do systemu RainBrain, zarządzającego cyfrową bazą opadową projektu PANDa
  • Analiza progów odcięcia w metodzie przekroczeń POT (ang. Peak over Threshold) dla poszczególnych stacji meteorologicznych
  • Przyjęcie struktury i opracowanie modeli fizykalnych typu IDF (Intesity-Duration-Frequency) dla pierwszej grupy stacji meteorologicznych
Powrót