Postęp realizacji prac – Grudzień 2017

Prowadzona była weryfikacja synoptyczna epizodów opadowych o maksymalnych warstwach przedziałowych (fazowych), na podstawie analiz zapisów stratyfikacji atmosfery i sytuacji synoptycznej na różnych poziomach troposfery. Na bieżąco była prowadzona przy tym niezbędna korekta cyfrowych baz danych opadowych.

 

Kontynuowano prace dotyczące wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zadanych przedziałów czasowych dla następnej grupy 40 stacji opadowych. Dla stacji tych równolegle opracowano fizykalne modele natężeń deszczów miarodajnych.

 

Realizowano dalsze prace zmierzające do uszczegółowienia metodyki budowy modeli probabilistycznych maksymalnych (fazowych) warstw opadów. Testowano w tym zakresie między innymi użyteczność praktyczną aplikacji EasyFit firmy MathWave.

 

Z końcem miesiąca zakończona i zaakceptowana formalnie została II część prac wykonanych przez IMGW-PIB zgodnie z umową na realizację II etapu – Badania Przemysłowe.

 

Oznacza to opracowanie szeregów rozdzielczych maksymalnych przedziałowych wysokości opadów krótkotrwałych dla 50 stacji opadowych, a więc połowy całego analizowanego zbioru deszczomierzy w projekcie PANDa. Dla wszystkich tych stacji z końcem 2017 r. opracowane są już lokalne modele natężeń deszczów miarodajnych (modele fizykalne).

 

Wspomniane modele są gotowe do zastosowania w praktyce i bezpośredniej komercjalizacji. Na życzenie zainteresowanych podmiotów jesteśmy w stanie, dzięki opracowanej i przetestowanej już metodyce, sporządzić szybko model opadowy dla dowolnego innego deszczomierza. Rok 2017 zamykamy też pierwszymi sukcesami w komercjalizacji projektu PANDa. Nasze modele zostały już zastosowane w praktyce, zwłaszcza w projektach dedykowanych adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu, w miastach takich jak: Gliwice, Rumia, Słupsk, Poznań i Łódź.

Powrót