Postęp realizacji prac – Lipiec 2019

Prowadzono prace nad testowaniem wstępnej wersji aplikacji internetowej PANDa umożliwiającej odczyt online natężeń deszczów miarodajnych przez projektantów dla dowolnej lokalizacji projektu w Polsce (https://portal.atlaspanda.pl/). Funkcjonalność aplikacji rozszerzono o prosty system pomocy (FAQ), przydatny w przypadku najczęściej mogących się pojawiać zapytań od jej przyszłych użytkowników.

 

Zakończono prace nad redakcją monografii projektu PANDa. Maszynopis monografii przekazano do wydawnictwa celem jej skierowania do recenzji.

Powrót