Postęp realizacji prac – Lipiec 2019

Prowadzono prace nad testowaniem wstępnej wersji aplikacji internetowej PANDa umożliwiającej na odczyt online natężeń deszczów miarodajnych przez projektantów dla dowolnej lokalizacji  projektu. Funkcjonalność aplikacji rozszerzono o prosty system pomocy (FAQ) w przypadku najczęściej mogących się pojawiać zapytań od jej przyszłych użytkowników.

 

Zakończono prace nad redakcją monografii projektu PANDa, maszynopis który przekazano do wydawnictwa.

Powrót