Postęp realizacji prac – Maj 2019

Sporządzono sprawozdanie merytoryczne z zamknięcia trzeciego etapu projektu PANDa. Zespołowi informatycznemu PANDa przekazano wygenerowane wartości wysokości (natężeń) deszczów miarodajnych dla czasów od 5 min. do 4320 min. i prawdopodobieństwa przewyższenia (p) od 1% do 100% dla 12885 oczek siatki, o wymiarze 5 km na 5 km, pokrywających cały obszar Polski. Wartości te są podstawą przygotowania cyfrowej platformy projektu PANDa. Jednocześnie prowadzono testy sprawdzające przekazanego zbioru wartości wysokości (natężeń) deszczów miarodajnych.

 

W gronie inżynierów specjalizujących się w zagadnieniach wód opadowych konsultowano praktyczną funkcjonalnością serwisu internetowego służącego komercjalizacji projektu PANDa.

 

Zainicjowano prace nad końcową redakcją maszynopisu monografii projektu PANDa, opracowywanej wspólnie z IMGW-PIB.

Powrót